Redacció •  Catalunya •  12/04/2021

La Direcció de TEPSA posa en risc el port de Barcelona i la plantilla, per la falta de seguretat

Per tot això, vam iniciar un seguit d’accions sindicals, i CONVOQUEM a el conjunt de treballadors i treballadores portuàries i a el conjunt de la ciutadania a ASSISTIR a la CONCENTRACIO que realitzarem el proper dia 16 de Abril a les 10:00 bores a les portes de L’Autoritat Portuària de Barcelona.

La Direcció de TEPSA posa en risc el port de Barcelona i la plantilla, per la falta de seguretat

Els treballadors de CGT a TEPSA, empresa d’emmagatzematge de granels líquids, volem DENUNCIAR davant l’opinió publica l’alarmant situació que estem observant a la terminal de I’empresa ubicada al Moll de L’Energia del Port de Barcelona.

En l’últim any la Direcció de Terminals Portuàries SL a Barcelona, de la mà de la nova incorporació a la Direcció del Sr. Ignasi Marí Gimeno, ha iniciat una campanya de pressió , sancions i acomiadaments que esta portant a una situació límit a la plantilla i que esta generant un greu risc per a tots en matèria de seguretat, ates que en la nostra activitat quotidiana treballem dia i nit amb immenses quantitats de productes químics, petrolífers i mataries perilloses. Els treballadors de TEPSA observem amb preocupació com la Direcció, en nom d’una major taxa de beneficis:

Substitueix el personal qualificat i amb llarga experiència per personal subcontractat, precaritzat i gairebé sense formació ni experiència.
Persegueix i acomiada els treballadors que amb la seva activitat sindical han treballat durant anys per condicions més segures i preventives, implementant nombroses millores.
Sobrecarrega de treball a la cada vegada mes reduïda plantilla, incrementant el risc d’accidents.
Davant I’actitud de tancament i irresponsabilitat que L’Empresa mostradavant la nostra preocupació, els treballadors no podem seguir de braços creuats mentre els incidents i el risc d’accidents s’acumulen. No estem disposats a que amb el nostre silenci es faciliti la repetició d’un desastre com el de IQOXE a Tarragona. Farem el necessari per defensar uns llocs de treball en condicions, la nostra salut i la de tots els treballadors portuaris i ciutadans que es podrien veure afectats per les conseqüències de la política irresponsable de l’actual Direcció. Mostra del nostre compromís es la vaga de 40 dies que vam portar a terme al setembre de l’any 2014 per causes similars.

EXIGIM:

– La readmissió immediata dels companys acomiadats per la seva activitat de prevenció en matèria de seguretat i salut laboral.
– La fi de la repressió sindical, coaccions i amenaces; el reconeixement dels nostres drets laborals i sindicals.
– La fi de la precarització, externalització i sobrecarrega de la plantilla.

Per tot això, vam iniciar un seguit d’accions sindicals, i CONVOQUEM a el conjunt de treballadors i treballadores portuàries i a el conjunt de la ciutadania a ASSISTIR a la CONCENTRACIO que realitzarem el proper dia 16 de Abril a les 10:00 bores a les portes de L’Autoritat Portuària de Barcelona.

World Trade Center. (Moll Oest) Metro L3 Drassanes.

La fi de la precarització, externalització i sobrecarrega de la plantilla.

Barcelona 12 de Abril de 2021.


CGT Catalunya /