Redacció •  Catalunya •  15/02/2024

La CGT desafia les autoritats de competència i publica tarifes per a treballadores autònomes

La Coordinadora de Treballadores Autònomes de la Confederació General del Treball (CGT) publica per primera vegada un tarifari de referència per a les treballadores per compte propi, unes tarifes que serveixen de referència a l’hora d’establir el preu mínim per treball fet.

La CGT desafia les autoritats de competència i publica tarifes per a treballadores autònomes

Barcelona, 15 de febrer de 2024.- Aquest fet, que fins ara ha estat perseguit per les autoritats en matèria de competència, “ha de tenir la mateixa funció que el Salari Mínim Interprofessional: garantir que les treballadores amb menys poder de negociació puguin cobrar amb un mínim de dignitat”, expliquen fonts sindicals. Es tracta d’un àmbit professional “altament precaritzat i sense drets laborals” on el 80% de les treballadores no arriba a cobrar el salari mínim interprofessional, sense gaudir de vacances i amb vista a una jubilació “ridícula”.

Com es calculen les tarifes?

La CGT ha publicat unes tarifes que considera estableixen un “preu mínim” que permeti la subsistència de les treballadores que tenen una remuneració més baixa. Al seu torn, beneficia tot l’àmbit repercutint en una “major valoració de la feina, permetent exigir tarifes més altes a tot el sector”.

A l’hora de calcular les tarifes mínimes el sindicat s’ha fixat en el cost empresarial de contractar un treballador assalariat. D’una banda, ha pres com a referència el conveni d’Oficines i despatxos, i el grup professional 2, equivalent a titulacions de grau mig. I ho fa considerant la jornada total anual.

A aquesta base han afegit, en l’elaboració de l’índex, un 32% de despesa relativa a la seguretat social i un 20% corresponen a despeses indirectes i estructurals, com ara programari, formació específica, material o l’espai de treball. A aquesta xifra s’hi afegeixen els extres que recull el conveni en cada cas, per exemple pel coneixement de diversos idiomes.

Amb aquests tarifaris mínims, la CGT fa una crida a “no cobrar preus inferiors”, ja que estaríem parlant de “pagar per treballar”. Tenint en compte que cada feina té unes característiques i particularitats pròpies, el sindicat ha publicat les tarifes mínimes en els sectors del disseny, la il·lustració i la traducció i ho ha fet tenint en compte les despeses genèriques. Espera, també, publicar aviat les tarifes de diversos sectors amb una presència destacada de treballadores autònomes.  

Canvi del marc legal

La publicació de tarifaris ha estat penat en diverses ocasions per l’Autoritat Catalana de la Competència i la Comissió Nacional de Competència al considerar que les associacions professionals que les havien fet públiques estaven “restringint la competència”. Algunes de les principals sancions motivades per la publicació de tarifes són les imposades a l’Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión -per valor de 61.403€-, a la Unió de Professionals de la Imatge i de la Fotografia de Catalunya –amb 39.321€ de multa- o a Guionistes Associats de Catalunya –amb una penalització de 50.000€-.

La directiva europea sobre el “dret de la competència de la Unió als convenis col·lectius relatius a les persones que treballen per compte propi sense assalariats”, aprovada el setembre de 2022 representa un canvi en el marc jurídic. Per fer públiques les seves tarifes mínimes, la CGT s’empara en aquesta normativa europea que eximeix a les treballadores autònomes sense assalariades de l’aplicació de la llei de competència, així com en les disposicions sobre llibertat sindical que emanen de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical.

La Coordinadora de Treballadores Autònomes de la CGT

El novembre de 2023 la CGT va presentar la Coordinadora de Treballadores Autònomes. Un espai per organitzar les treballadores per compte propi que no compten amb drets laborals i que es veuen explotades per contractes abusius. L’aïllament de les treballadores autònomes fa que, sovint, considerin que els abusos són “casos aïllats” o “mals clients”. La Coordinadora de Treballadores Autònomes de la CGT neix, també, per ajudar a augmentar la consciència de la generalització de la precarietat, els abusos i l’explotació.

Davant del mite de “ser empresàries i no treballadores”, la CGT aposta per organitzar totes les treballadores i dotar-les d’eines per fer front a tota mena d’abusos. Seguint els principis del suport mutu i de l’acció directa, la Coordinadora de Treballadores Autònomes de la CGT també compta amb una assessoria legal en matèria laboral, del RETA i de Propietat Intel·lectual.


CGT Catalunya /