Redacció

La CUP-CC vol que la comissió d’estudi contra la corrupció centri els seus esforços en analitzar els diferents òrgans de control del sector públic de Catalunya

Aquest 19 de juliol finalitzen les compareixences acordades en el pla de treball de la comissió i s’obrirà un termini per fixar la calendarització noves compareixences de cara al setembre. Per la CUP-CC aquestes tasques s’haurien de centrar en els òrgans específics de control existents al sector públic de Catalunya…

19/07/2016