Redacción •  Catalunya •  09/04/2023

Signat el Conveni del metall de Lleida, que garanteix el poder adquisitiu dels treballadors i treballadores

  • CCOO d’Indústria valora positivament l’acord assolit, amb el qual s’ha trobat l’equilibri per garantir el poder adquisitiu de les persones que treballen al sector, es redueix la jornada laboral i es posa fi a les pretensions de la patronal de retallar els drets laborals.
Signat el Conveni del metall de Lleida, que garanteix el poder adquisitiu dels treballadors i treballadores

Després d’una vaga al novembre i de diversos desacords amb la patronal un cop signat un preacord al desembre, avui, finalment, s’ha signat el Conveni del metall de la província de Lleida, al si del Tribunal Laboral de Catalunya, que ha actuat de mediador en aquest llarg conflicte.

CCOO d’Indústria valora positivament l’acord assolit, amb el qual s’ha trobat l’equilibri per garantir el poder adquisitiu de les persones que treballen al sector, es redueix la jornada laboral i es posa fi a les pretensions de la patronal de retallar els drets laborals.

Les parts han pactat una vigència de 2 anys (2022-2023) i han acordat uns increments salarials d’un 3 % per a l’any 2022, amb una clàusula de retroactivitat des de l’1 de gener, i un 3,5 % per a aquest any. També estableix una clàusula de revisió salarial d’aplicació automàtica al final de la vigència que garanteix el 85 % de la diferència de la suma dels IPC reals que s’aplicarà al 50 % de cada una de les pagues extraordinàries.

Un altre aspecte destacat del preacord és que durant la vigència d’aquest conveni no hi haurà compensació ni absorció dels increments salarials acordats en aquells salaris que no superin el 30 % del salari de conveni. A més, també s’ha acordat una reducció de la jornada laboral, que a partir de 2023 serà de 1.763 hores.

Amb aquest acord es tanca el conflicte obert al sector del metall de la província de Lleida.


Sindicalismo /