Sindicalismo

El Parlament Europeu dona llum verda a la revisió de la directiva de Comitès d’Empresa Europeus

El Parlament Europeu dona llum verda a la revisió de la directiva de Comitès d’Empresa Europeus

La consulta prèvia pot tenir un impacte substancial en la seguretat laboral durant un procés de reestructuració en què la consulta i la participació dels treballadors i treballadores és essencial per garantir-ne el benestar. A més, els CEE exerceixen un paper cabdal en l’europeïtzació de les relacions laborals. Tanmateix, les…

05/02/2023