Sindicalismo

La construcció d’un nou contracte social i la lluita contra l’austeritat, claus del XV Congrés de la Confederació Europea de Sindicats

La construcció d’un nou contracte social i la lluita contra l’austeritat, claus del XV Congrés de la Confederació Europea de Sindicats

En el marc del congrés, el debat ha estat protagonitzat pels recents anuncis de la Comissió Europea de recuperar les regles fiscals per controlar l’evolució dels dèficits dels estats membres, propiciant així el retorn de les polítiques de retallades en un marc d’austeritat econòmica. Això pot dificultar tant la recuperació…

28/05/2023