Redacció •  Catalunya •  05/03/2024

L’ajuntament de Sabadell adjudica la neteja dels locals municipals per un sou d’un cèntim l’hora

  • Cap partit polític del consistori ha votat en contra de l’adjudicació.
L’ajuntament de Sabadell adjudica la neteja dels locals municipals per un sou d’un cèntim l’hora

El passat 27 de novembre, al Ple de l’Ajuntament de Sabadell, es va anunciar l’adjudicació del contracte de neteja dels equipaments municipals per un període de 2 anys.

 Aquesta decisió, que representa un dels contractes més importants en termes d’import i  nombre de treballadores afectades, ha estat assignada a l’empresa SACYR FACILITIES SA, amb un import total de 14.782.206,63€, fins ara, el servei el duia a terme l’empresa OPTIMA FACILITY SERVICES i afecta aproximadament a  trescentes treballadores. 

El Sindicat CNT de Sabadell denuncia que l’adjudicació s’ha resolt a favor de SACYR FACILITIES indicant que es pagaria un cèntim l’hora a les treballadores, tal com consta a l’acord del Ple, acord que no va obtenir cap vot en contra per part de les forces polítiques del consistori.

Manel Martos, portaveu del sindicat ha declarat:» Entenem que això no significa que aquestes siguin les retribucions que s’abonaran, però creiem que és una clara declaració d’intencions de la nova adjudicatària i de l’ajuntament, doncs el sou declarat de 0’01€ l’hora, és per a les netejadores, un col.lectiu feminitzat, que ja pateix una elevada taxa de parcialitat, sobrecàrrega de feina i baixos salaris. Aquest pacte seria impensable per altres col.lectius de treballadors”.

Per la CNT aquest és un clar exemple de desicions que es prenen al marge dels interessos de les persones afectades per acords que son lesius per a les treballadores, i que es prenen amb el vist-i- plau de la representació unitària de les empreses.

El sindicat presentarà un informe on s’analitza les condicions del sector de la neteja a Catalunya. 


CNT Sabadell /