La Tienda Republicana

Lei de Patrimonio Natural de Galicia

O ambientalismo galego clama contra a nova Lei de Patrimonio Natural do PP

Para organizacións como a Sociedade Galega de Historia Natural "a nova lei vai pouco máis alá de basearse na anterior, actualizando o texto co indicado na normativa estatal de obrigado cumprimento (a Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) e algúns convenios internacionais subscritos polo Estado".

Suscribirse a Lei de Patrimonio Natural de Galicia