Nerea Rodríguez. El Món •  Memoria Histórica •  29/04/2019

Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria: “La impunitat del franquisme perviu en la democràcia espanyola”

El president de la Federación Estatal de Foros por la Memoria demana la “reconversió completa” del Valle de los Caídosper Nerea Rodríguez – Enviada especial a Madrid.

Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria: “La impunitat del franquisme perviu en la democràcia espanyola”

Arturo Peinado (Madrid, 1964) és el president de la Federación Estatal de Foros por la Memoria Histórica. En aquesta entrevista explica que considera insuficient la proposta del PSOE d’exhumar Francisco Franco del Valle de los Caídos, tot i que reconeix que “és un bon primer pas”. “Cal donar-li una solució integral, no pot quedar tot en moure Franco d’un lloc a un altre”, demana. També vol una Llei de Víctimes del Franquisme, que equipari les víctimes del franquisme “amb altres col·lectius de víctimes a les que l’Estat els ha reconegut els drets”, com les víctimes del terrorisme. A més, en relació a la monarquia, denuncia que “des del mes de març de l’any 1936 als espanyols se’ns ha prohibit escollir el nostre cap d’Estat”.

Creu que n’hi ha prou amb l’exhumació de Franco del Valle de los Caídos, tal i com ha aprovat el PSOE?

És un primer pas, però nosaltres volem reconvertir el Valle de los Caídos. En primer lloc, però, volem garantir que els presos republicans surtin d’allà i que siguin entregats a les seves famílies. També demanem que treguin les restes de José Antonio Primo de Rivera, perquè considerem que el fundador del feixisme espanyol no pot continuar estant en un lloc d’honor. I volem també la reconversió completa del Valle de los Caídos.

I en què consistiria aquesta reconversió?

En primer lloc, dessacralitzar-lo. També caldria que marxessin els monjos benedictins que hi ha. I que es converteixi en un centre de memòria que es dediqui a homenatjar i recordar les víctimes de Franco i, fonamentalment, als treballadors esclaus que van construir el Valle de los Caídos.

Per tant, el pla del PSOE el considereu insuficient?

Sí, absolutament. Només seria un primer pas d’una cosa que s’hauria d’haver fet fa molts anys. Al Valle de los Caídos cal donar-li una solució integral, no pot quedar tot en moure Franco d’un lloc a un altre.

Vostè està convençut que l’exhumació es produirà?

Dependrà dels resultats del diumenge, segurament. Si hi ha un govern d’esquerres, es continuarà amb el procediment. Però el problema és si hi ha un govern de dretes que ho paralitza.

Hi ha partits i col·lectius que defensen que és millor no mirar al passat i centrar-se en el futur. Què en pensa vostè?

Perquè una societat sàpiga d’on ve i on va ha de conèixer el seu passat. El problema real que tenen és que quan assenyales a les víctimes del franquisme també estàs assenyalant als botxins. I molta gent es pregunta ara d’on ve el poder social o l’estatus econòmics d’alguns dels que manen ara. La impunitat del franquisme no només ha afectat penalment al fet que no s’hagin jutjat els crims del franquisme, sinó que també hi ha hagut impunitat per la gent que va robar, per les empreses i institucions que van treballar amb presos republicans com a esclaus, i l’explotació dels treballadors que es va aconseguir, sense que tinguessin drets laborals. Hi ha beneficiaris i gent que té poder polític i econòmic aconseguit gràcies a tot això..

Quines mesures concretes haurà de prendre el govern espanyol per reparar tot el que va passar durant el franquisme?

Volem una Llei de Víctimes del Franquisme, que equipari a les víctimes del franquisme amb altres col·lectius de víctimes a les que l’Estat els ha reconegut els drets, com són les víctimes del terrorisme, per exemple. No hi ha cap motiu pel qual les víctimes d’agressions als drets humans en el cas del franquisme hagin d’estar discriminades en relació a altres col·lectius.

Què en pensa del fet que VOX vulgui derogar la Llei de la Memòria Històrica?

Ens sembla lògic. Aquesta gent ha estat amagada dins del PP durant 40 anys, i ara han aparegut de sobte. El cert és que el franquisme va tenir un cert suport social, i és natural que aquesta gent continuï. Tampoc hi ha hagut un procés on es depuressin els aparells repressius del règim, l’exèrcit, la justícia, etc. I falta, fonamentalment, una condemna pública del franquisme per part de l’Estat i de la societat espanyola. A més, també han faltat uns currículums educatius on s’hagués explicat què era el franquisme, durant el batxillerat.

Creu que Espanya no va aconseguir fer una autèntica Transició?

Es va fer una transició formal. Però Espanya tenia un pecat original, perquè es van cometre uns crims i hi ha gent que es va beneficiar d’ells. Això s’ha construït a sobre de morts. La generació dels nostres pares és la que va fer la Transició i van aguantar perquè tenien por i no tenien més remei i al final van aconseguir les llibertats democràtiques. Però la generació dels néts, que és la meva, som els que hem mogut tot això de la memòria històrica. Als anys 70 deien que no es podien rescabalar les víctimes del franquisme ni recuperar la seva memòria, i ara ens diuen que ja és massa tard. I no estem disposats a acceptar això.

A què creu que es deu aquest ressorgiment de l’extrema dreta?

En primer lloc, a Europa. El feixisme ha ressorgit a tota Europa. També a un retrocés de la consciència de classe del moviment obrer. A més, hi ha una gran operació de blanqueig del franquisme per part dels mitjans de comunicació, i així es produeix una certa banalització del mal.

Quin perill suposa un partit com VOX per a la democràcia?

És un gran perill perquè la dreta liberal o conservadora està disposada a pactar amb ells, com s’ha vist a Andalusia. Nosaltres, juntament amb col·lectius feministes, LGTBI i d’immigrants, reclamem que s’estableixi un cordó sanitari contra l’extrema dreta, tal i com s’ha establert per part de la dreta francesa durant anys en relació a l’extrema dreta.

Com valora el fet que els candidats no parlessin de memòria històrica durant els debats televisius?

Ens sembla molt malament, perquè la impunitat perviu en el model espanyol de transició. La impunitat del franquisme perviu en el model de democràcia espanyola. La lluita pels drets de les víctimes del franquisme és un element puntal en la defensa dels drets civils i humans a l’Estat espanyol.

Quina opinió li mereix la figura del rei Felip VI?

Des del mes de març de l’any 1936 als espanyols se’ns ha prohibit escollir el nostre cap d’Estat. Portem més de 80 anys sense poder fer-ho.

Com veu la possibilitat de celebrar un referèndum sobre la monarquia espanyola?

Ens sembla bé perquè obre el debat i el porta a la societat. Però tenim clar que l’Estat només celebraria aquest referèndum si sap que el guanyarà. Veiem bastant inviable aquest procediment, però crec que fa una bona difusió del republicanisme i de la crítica a la monarquia espanyola.


Peinado (Memoria Histórica): “La impunidad del franquismo pervive en la democracia española”

El president de la Federación Estatal de Foros por la Memoria demana la “reconversió completa” del Valle de los Caídos

per Nerea Rodríguez – Enviada especial a Madrid

27/04/2019

Arturo Peinado (Madrid, 1964) es el presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria Histórica. En esta entrevista explica que considera insuficiente la propuesta del PSOE de exhumar Francisco Franco del Valle de los Caídos, aunque reconoce que “es un buen primer paso”. “Hay que darle una solución integral, no puede quedar todo en mover Franco de un lugar a otro”, pide. También quiere una Ley de Víctimas del Franquismo, que equipare las víctimas del franquismo “con otros colectivos de víctimas a las que el Estado les ha reconocido los derechos”, como las víctimas del terrorismo. Además, en relación a la monarquía, denuncia que “desde el mes de marzo de 1936 los españoles se nos ha prohibido escoger nuestro jefe de Estado”.

Cree que es suficiente con la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, tal y como ha aprobado el PSOE?

Es un primer paso, pero nosotros queremos reconvertir el Valle de los Caídos. En primer lugar, sin embargo, queremos garantizar que los presos republicanos salgan de allí y que sean entregados a sus familias. También pedimos que saquen los restos de José Antonio Primo de Rivera, porque consideramos que el fundador del fascismo español no puede seguir estando en un lugar de honor. Y queremos también la reconversión completa del Valle de los Caídos.

Y en qué consistiría esta reconversión?

En primer lugar, desacralizar-lo. También sería necesario que fueran los monjes benedictinos que hay. Y que se convierta en un centro de memoria que se dedique a homenajear y recordar a las víctimas de Franco y, fundamentalmente, a los trabajadores esclavos que construyeron el Valle de los Caídos.

Por lo tanto, el plan del PSOE el considere insuficiente?

Sí, absolutamente. Sólo sería un primer paso de algo que debería haber hecho hace muchos años. Al Valle de los Caídos hay que darle una solución integral, no puede quedar todo en mover Franco de un lugar a otro.

Usted está convencido de que la exhumación se producirá?

Dependerá de los resultados del domingo, seguramente. Si hay un gobierno de izquierdas, se continuará con el procedimiento. Pero el problema es si hay un gobierno de derechas que lo paraliza.

Hay partidos y colectivos que defienden que es mejor no mirar al pasado y centrarse en el futuro. ¿Qué piensa usted?

Para que una sociedad sepa de donde viene y donde debe conocer su pasado. El problema real que tienen es que cuando señalas a las víctimas del franquismo también estás señalando a los verdugos. Y mucha gente se pregunta ahora de donde viene el poder social o el estatus económicos de algunos de los que mandan ahora. La impunidad del franquismo no sólo ha afectado penalmente a que no se hayan juzgado los crímenes del franquismo, sino que también ha habido impunidad para la gente que robó, por las empresas e instituciones que trabajaron con presos republicanos como esclavos , y la explotación de los trabajadores que se consiguió, sin que tuvieran derechos laborales. Hay beneficiarios y gente que tiene poder político y económico logrado gracias a todo esto ..

¿Qué medidas concretas deberá tomar el gobierno español para reparar todo lo que pasó durante el franquismo?

Queremos una Ley de Víctimas del Franquismo, que equipare a las víctimas del franquismo con otros colectivos de víctimas a las que el Estado les ha reconocido los derechos, como son las víctimas del terrorismo, por ejemplo. No hay ningún motivo por el que las víctimas de agresiones a los derechos humanos en el caso del franquismo deban estar discriminadas en relación a otros colectivos.

¿Qué piensa de que VOX quiera derogar la Ley de la Memoria Histórica?

Nos parece lógico. Esta gente ha sido escondida dentro del PP durante 40 años, y ahora han aparecido de repente. Lo cierto es que el franquismo tuvo un cierto apoyo social, y es natural que esta gente continúe. Tampoco ha habido un proceso donde se depuran los aparatos represivos del régimen, el ejército, la justicia, etc. Y falta, fundamentalmente, una condena pública del franquismo por parte del Estado y de la sociedad española. Además, también han faltado unos currículos educativos donde se hubiera explicado qué era el franquismo, durante el bachillerato.

Cree que España no consiguió hacer una auténtica Transición?

Se hizo una transición formal. Pero España tenía un pecado original, porque se cometieron unos crímenes y hay gente que se benefició de ellos. Esto se ha construido encima de muertos. La generación de nuestros padres es la que hizo la Transición y aguantaron porque tenían miedo y no tenían más remedio y al final lograron las libertades democráticas. Pero la generación de los nietos, que es la mía, somos los que hemos movido todo esto de la memoria histórica. En los años 70 decían que no se podían resarcir a las víctimas del franquismo ni recuperar su memoria, y ahora nos dicen que ya es demasiado tarde. Y no estamos dispuestos a aceptar eso.

¿A qué cree que se debe este resurgimiento de la extrema derecha?

En primer lugar, en Europa. El fascismo ha resurgido en toda Europa. También en un retroceso de la conciencia de clase del movimiento obrero. Además, hay una gran operación de blanqueo del franquismo por parte de los medios de comunicación, y así se produce una cierta banalización del mal.

Qué peligro supone un partido como VOX para la democracia?

Es un gran peligro para la derecha liberal o conservadora está dispuesta a pactar con ellos, como se ha visto en Andalucía. Nosotros, junto con colectivos feministas, LGTBI y de inmigrantes, reclamamos que se establezca un cordón sanitario contra la extrema derecha, tal y como se ha establecido por parte de la derecha francesa durante años en relación a la extrema derecha.

¿Cómo valora el hecho de que los candidatos no hablaran de memoria histórica durante los debates televisivos?

Nos parece muy mal, porque la impunidad pervive en el modelo español de transición. La impunidad del franquismo pervive en el modelo de democracia española. La lucha por los derechos de las víctimas del franquismo es un elemento puntal en la defensa de los derechos civiles y humanos en España.

¿Qué opinión le merece la figura del rey Felipe VI?

Desde el mes de marzo de 1936 los españoles se nos ha prohibido escoger nuestro jefe de Estado. Llevamos más de 80 años sin poder hacerlo.

¿Cómo ve la posibilidad de celebrar un referéndum sobre la monarquía española?

Nos parece bien porque abre el debate y lo lleva a la sociedad. Pero tenemos claro que el Estado sólo celebraría este referéndum si sabe que lo ganará. Vemos bastante inviable este procedimiento, pero creo que hace una buena difusión del republicanismo y de la crítica a la monarquía española.

Fuente: https://elmon.cat/politica/peinado-memoria-historica-impunitat-del-franquisme-perviu-democracia-espanyola /

Peinado (Memòria Històrica): «La impunitat del franquisme perviu en la democràcia espanyola»


Arturo Peinado Cano /  Federación Estatal de Foros por la Memoria /  franquismo /