Redacción •  Catalunya • 06/12/2016

En Comú Podem demana al Ministre de Justícia si el “diàleg” del Govern es traduirà en retirar les querelles del 9N contra els polítics catalans

Jaume Moya, portaveu de la Comissió de Justícia, ha recordat al ministre Rafael Català que des del 9N la judicialització de la política és un cavall desbocat”.

El portaveu de justícia del Grup Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea i diputat d’En Comú Podem, Jaume Moya, a la Comissió de Justícia ha preguntat al Ministre Rafael Català si “l’oferta” de diàleg que va fer la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría es traduirà en la retirada de les querelles contra els polítics catalans després de la celebració del procés participatiu del 9N i si, també, el Govern pensa resoldre “la qüestió catalana” políticament o bé seguir per les vies judicials, ja que “des del 9N la judicialització de la política és un cavall desbocat”, ha assegurat Moya.

Per altra banda, un dels temes que més preocupa al Grup Confederal i que Jaume Moya ha demanat al Ministre de Justícia és la seva opinió sobre si convé o no centralitzar els jutjats de Violència sobre la Dona en capitals de província. El diputat d’En Comú Podem ha considerat que aquesta proposta, que comporta allunyar les víctimes de violència de gènere dels jutjats, pot profunditzar el desemparament de les pròpies víctimes i la impunitat dels agressors.

Pel que fa a la protecció dels Drets Humans, el portaveu de justícia del Grup Confederal ha exigit a Català una resposta urgent per les persones internes dels CIEs, que són privades dels drets fonamentals i socials més essencials: amuntegament, assistència sanitària i jurídica irregular, falta d’informació, nul·la existència de polítiques socials o educatives. Així, Jaume Moya li ha proposat al Ministre de Justícia acabar amb les “expulsions en calent” i tancar aquests centres que no estan adaptats al drets reconeguts per la Constitució.

Finalment, un dels temes que també ha tractat Jaume Moya avui en la Comissió de Justícia és la necessitat de que totes les forces parlamentàries lluitin per la honestedat política i la corrupció protegint els denunciants de delictes de corrupció que són víctimes de represàlies per exigir honradesa a la política.
 

Castellano;

En Comú Podem pregunta al Ministro de Justicia si el “diálogo” del Gobierno se traducirá en retirar las querellas del 9N contra los políticos catalanes

Jaume Moya, portavoz de la Comisión de Justicia, ha recordado al Ministro Rafael Català que desde el 9N la judicialización de la política es un caballo desbocado”

El portavoz de justicia del Grupo Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea y diputado de En Comú Podem, Jaume Moya, en la Comisión de Justicia ha preguntado al Ministro Rafael Catalá si “la oferta de diálogo” que hizo la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se traducirá en la retirada de las querellas contra los políticos catalanes después de la celebración del proceso participativo del 9N y si, también, el Gobierno piensa resolver “la cuestión catalana” políticamente o bien seguir por las vías judiciales, puesto que “desde el 9N la judicialització de la política es un caballo desbocat”, ha asegurado Moya.

Por otro lado, uno de los temas que más preocupa al Grupo Confederal y que Jaume Moya ha preguntado al Ministro de Justicia es su opinión sobre si conviene o no centralizar los juzgados de Violencia sobre la Mujer en capitales de provincia. El diputado de En Comú Podem ha considerado que esta propuesta, que comporta alejar las víctimas de violencia de género de los juzgados, puede profundizar el desamparo de las propias víctimas y la impunidad de los agresores.

En cuanto a la protección de los Derechos Humanos, el portavoz de justicia del Grupo Confederal ha exigido a Catalá una respuesta urgente para las personas internas en los CIEs, que son privadas de los derechos fundamentales y sociales más esenciales: hacinamiento, asistencia sanitaria y jurídica irregular, falta de información, nula existencia de políticas sociales o educativas. Así, Jaume Moya le ha propuesto al Ministro de Justicia acabar con las “expulsiones en caliente” y cerrar estos centros que no están adaptados a los derechos reconocidos por la Constitución.

Finalmente, uno de los temas que también ha tratado Jaume Moya hoy en la Comisión de Justicia es la necesidad de que todas las fuerzas parlamentarias luchen por la honestidad política y la corrupción protegiendo los denunciantes de delitos de corrupción que son víctimas de represalias para exigir honradez a la política.


En Comú Podem /  Redacción /