Redacció •  Catalunya •  20/06/2023

Davant l’ anunci estel·lar d’un nou “hospital” – privat – a Badalona

Els mitjans de comunicació, bàsicament locals, recullen com a noticia rellevant que el passat de 13 de juny es fa fer una “presentació” en societat d’un Nou Hospital d’una empresa privada en fase molt expansiva actualment.

Davant l’ anunci estel·lar d’un nou “hospital” – privat – a Badalona

Ho fan amb espai generós, imatge, promo i text descriptiu de les ofertes i serveis tot transcrivint el dictat de la comunicació que van fer alts directius de la tal companyia, a mitjans de comunicació i a la societat civil en general. Com en qualsevol acte social d’aquesta alçada hi consten com assistents diverses personalitats i autoritats locals.

Una prèvia sobre el caràcter de l’article és que el detall de les meravelles que anuncia i el seu estil es correspon molt més a una secció d’economia, negoci, publi-reportatge o simplement publicitat.

Que no se’ns vulgui confondre. Som sabedors de les regles del mercat i de la lògica comercial i economicista, com coneixedors de la cobertura legal del sector privat i aquesta no és ara la qüestió (ja ens agradaria discutir-ho algun dia). Tan sols senyalem la contraposició d’aquest sistema mercantil amb objectius, regles, mètodes, lleis i reglaments, i una lògica ben diferent del Sistema Nacional Públic de Salut que atent a tota la població, i el seu Dret a la Salut.

Des del Grup de Salut de la FAVB amatents a tot el que pugui afectar a la situació de la salut i la sanitat públiques, de tota la ciutadania “en general”, és a dir NO privada, constatem l’impacte de la publicació i hem d’aclarir algunes qüestions així com denunciar el rerefons mercantil del que es presenta com un avenç sanitari i a la fi genera més inequitat, confusió, discriminació i desigualtat, coses que en salut signifiquen pèrdues d’universalitat i habitualment de recursos públics derivats cap a societats lucratives.

No reproduïm aquí les dades excelses amb les característiques del nou equipament comercial, sector sanitat, per no abundar en la promoció del nou nat.

Tan sols recollim algunes pistes que ja albiren textualment l’objectiu comercial de captació de “clients”. Disposa de 72 habitacions individuals, (8 d’elles suites), 36 consultes per 35 especialitats (departament comptable financer suposem apart), i disposició per atendre a 50.000 badalonins «amb cobertura privada», a més de les comarques del Barcelonès Nord sencer i el Maresme (més de 800.000 habitants, potencials clients incloent els no coberts).

Afirmen que visitaran uns 1000 pacients cada dia (compte no morir d’èxit i sobre-demanda !!) i s’hi faran 8.000 intervencions quirúrgiques a l’any (que fent una simple divisió representen menys de 25 al dia que amb les actuals tecnologies tampoc és paradoxalment una xifra espectacular). La ubicació és “excel·lent” a la zona de l’Avda. de Navarra (i no d’alt d’una muntanya com altres…). No parlen encara de com accedir-hi o de Parking, privat és clar, però segur que ja hi figura en els números fets.

No entrem aquí en una comparació amb els serveis sanitaris PÚBLICS de la nostra ciutat, i rodalies, perquè al tractar-se d’equipaments oberts a tota la ciutadania, els finançats per tothom, són ben coneguts de qui en faci ús o acabi fent-ne (ni que tingui una pòlissa privada).

Sovint des de la FAVB denunciem l’actual situació de la sanitat pública, de l’atenció primaria especialment, del seu infrafinançament, de l’escassetat de serveis, centres i treballadores estables i en condicions laborals dignes. Continuadament advertim del desmantellament d’allò públic de forma sostinguda i plenament conscient des de les Administracions responsables.

Critiquem les insuportables llistes de “desespera” que son la gran font de derivacions cap a la “cobertura privada”, i diem que els migrats recursos públics es continuen externalitzant mitjançant concerts amb la xarxa privada que gaudeix així d’uns ingressos nets assegurats És la mal anomenada “col·laboració públic- privada”, que en realitat és una fórmula que permet enviar a empreses mercantils (com la del nou centre) quantitat escandaloses (més del 50% del pressupost) del diner de totes i tots.

L’arribada d’aquest vell-nou competidor del sistema públic ens fa témer que altre cop s’implantarà amb benediccions de les autoritats – cada dia més neoliberals- amb un empobriment dels serveis públics de la ciutadania i una fuga substancial de recursos pressupostaris cap al gran parasitador privat.

Nosaltres seguirem vetllant per la qualitat deguda del que és públic, exigint el que ens vanlimitant o prenent, i vigilarem qualsevol tracte de favor o discriminació en benefici del negoci de la salut. Que és una altra cosa.

Comissió de Salut FAVB de Badalona.


privatizaciones /