La Tienda Republicana

consumo

O interese económico das salas de cine nunca pode estar por riba dos dereitos sanitarios dos consumidores

Poñer trabas para acceder ós cines ás persoas con diabete, obrigándoos a dar explicacións e negándolles, en última instancia, introducir os alimentos que necesitan é unha práctica que esta organización entende como discriminatoria e, cinguíndose ó estritamente sanitario, neglixente en extremo. O artigo 14 da Constitución establece que non pode “prevalecer discriminación algunha por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión o calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social”.

Páginas

Suscribirse a consumo