represión

CSRP inicia campaña pola Amnistía das presas políticas

CSRP inicia campaña pola Amnistía das presas políticas

A diagnose da sua situación, así como a loita pola amnistía, non debería deixar indiferente a ninguén, pois á xa de por sí dura privación da liberdade hai que engadirlle toda unha serie de medidas excepcionais ás que son sometidos as presas co obxetivo de doblegar a súa resistencia:…

12/12/2016