Ecoloxistas en Acción

A xestión da auga na comarca de Vigo

A xestión da auga na comarca de Vigo

Ecoloxistas en Acción sinala que son moitas as voces críticas coa xestión da auga en Vigo. Hai moito que mellorar antes de chegar ao extremo de construir grandes infraestruturas. Na reportaxe representantes de forzas políticas viguesas constatan a grande marxe de mellora que ten a rede de abastecemento de auga.

25/04/2022