Comunicado oficial sobre os incendios de onte a noite

16/10/2017

En documento adxunto remitimos comunicado oficial do noso movemento interno, xa legalizado como organización independente para o que sexa preciso, e entendendo que o inmobilismo da nosa organización, a súa falta de reacción, a súa inoperancia en Galicia, onde Podemos Galicia non actúa, non existe, e non realiza ningunha iniciativa, sobre ningunha das necesidades dos cidadáns, tampouco nesta ocasión onde se necesita a unidade dos cidadáns e dos partidos políticos da oposición, para abordar esta crise esixindo as oportunas responsabilidades ante tamaña inoperancia…vémonos unha vez máis obrigados a tomar a iniciativa, e enviar un comunicado oficial do noso movemento crítico, cada día máis amplo e numerosos dentro da organización, para esixir dimisións dos que consideramos responsables deste desastre natural que se produciu, debido ao que consideramos un atentado terrorista contra a nosa nación galega, debido principalmente á falta de previsión, de plans de actuación, e a unha manifesta obcecación dos gobernos do PP en seguirnos roubando, e obrigando coma se dunha ditadura tratásense os seus mandatos.

No noso comunicado adxunto tamén mostramos o noso agradecemento a todos os que colaboraron onte na loita contra as lapas, e mostramos o noso apoio e condolencias a todos os afectados, entendemos que é momento de estar á beira dos cidadáns, de xeito conxunto, e contra os nepoticos poderes públicos que coa súa nefasta xestión propician estas catástrofes das cales os prexudicados e os afectados son sempre os mais débiles, os que logo soportamos as porras e a violencia opresora do estado cando loitamos e reclamamos polos nosos dereitos civís que nos gañamos na loita diaria, mesmo en momentos como o de onte, loitando contra as chamas ante o abandono institucional e a súa nefasta reacción.

Carlos Armada

Portavoz de PODEMOS 15M

---

En documento adjunto remitimos comunicado oficial de nuestro movimiento interno, ya legalizado como organización independiente para lo que sea preciso, y entendiendo que el inmovilismo de nuestra organización, su falta de reacción, su inoperancia en Galicia, donde Podemos Galicia no actúa, no existe, y no realiza ninguna iniciativa, sobre ninguna de las necesidades de los ciudadanos, tampoco en esta ocasión donde se necesita la unidad de los ciudadanos, y de los partidos políticos de la oposición para abordar esta crisis exigiendo las oportunas responsabilidades…por ello y ante tamaña inoperancia nos vemos una vez más obligados a tomar la iniciativa y enviar un comunicado oficial de nuestro movimiento crítico, cada día más amplio, más numerosos dentro de la organización, para exigir dimisiones de los que consideramos responsables de este desastre natural que se ha producido debido a lo que consideramos un atentado terrorista contra nuestra nación gallega, debido principalmente a la falta de previsión, de planes de actuación, y a una manifiesta obcecación de los gobiernos del PP en seguirnos robando, y obligando como si de una dictadura se tratasen sus mandatos.

En nuestro comunicado adjunto también mostramos nuestro agradecimiento a todos los que colaboraron ayer en la lucha contra las llamas, y mostramos nuestro apoyo y condolencias a todos los afectados, entendemos que es momento de estar al lado de los ciudadanos, codo con codo, y contra los nepoticos poderes públicos que con su nefasta gestión propician estas catástrofes de las cuales los perjudicados y los afectados son siempre los mas débiles, los que luego soportamos las porras y la violencia opresora del estado cuando luchamos y reclamamos por nuestros derechos civiles que nos ganamos en la lucha diaria, incluso en momentos como el de ayer, luchando contra las llamas ante el abandono institucional y su nefasta reacción

Carlos Armada

Portavoz de PODEMOS 15M

-

Comunicado Oficial:

En primeiro lugar queremos manifestar o noso máis sentido pésame ás familias dos falecidos durante os incendios que onte arrasaron a nosa comunidade. Tamén queremos expresar todo noso sentir máis afectuoso ás familias que perderon os seus bens materiais neste atentado terrorista que sufriu a nosa comunidade autónoma

Entendemos que se fai preciso esixir a dimisión inmediata dos conselleiros de medioambiente e medio rural, asi como do presidente da Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijo, pola súa nula reacción onte á noite onde moitas persoas atopáronse soas ante os incendios sen axuda da administración autonómica, como así manifestaron numerosos cidadáns, incluídos algúns alcaldes como o de Mondariz en primeira persoa a través dunha emisora de radio, e como máximos responsables pola inexistencia dun plan de emprego rural e de montes con duración anual, ademais do despedimento hai dúas semanas de máis de 400 brigadistas a pesar da seca histórica que estamos a padecer

Tamén se fai preciso esixir a dimisión inmediata do goberno central en bloque, que mantén a máis de 10.000 axentes dos corpos de seguridade do estado en Calatalunya para defender un territorio, mentres outra parte do territorio quéimase, e os seus cidadáns perden as súas casas, incluso as vidas, e mantén un exército ocioso nos cuarteis mentres os civís loitan contra as lapas, exercito ao que se esta disposto a mobilizar para atacar a civís indefensos en Catalunya, pero non para axudar a civís indefensos ante a catástrofe das chamas, ese é o exercito que comanda o xefe de estado que non foi elixido por ninguén, e iso é o que valora o goberno central a vida dos cidadáns

Queremos mostrar a nosa solidariedade con todos os gobernos municipais que onte se viron desbordados pola situación angustiosa, e felicitar a todas as policías locais, bombeiros, e os poucos axentes da garda civil e/ou policía nacional desprazados ao terreo, que axudaron no posible ás persoas que o solicitaban, especialmente aos bombeiros que arriscaron a súa vida en máis dunha ocasión no cumprimento do seu deber, e agradecer aos bombeiros de Portugal que viñeron a botar unha man dentro das súas posibilidades

Queremos esixir a EnMarea, BNG e PSdG que se unan ás nosas esixencias de dimisión dos responsables deste masacre natural, e civil que supuxo este terrible atentado terrorista perpetrado contra a poboación Galega, especialmente en Vigo, onde se cercou a cidade con multitude de lumes provocados e intencionados, e queremos mostrar noso mais firme apoio no que sexa preciso ao goberno municipal de Vigo no que modestamente podamos colaborar desde a nosa organización para axudar aos cidadáns, do mesmo xeito que a calquera outro concello afectado

-

Comunicado Oficial:

En primer lugar queremos manifestar nuestro más sentido pésame a las familias de los fallecidos durante los incendios que ayer asolaron nuestra comunidad. También queremos expresar todo nuestro sentir más afectuoso a las familias que han perdido sus bienes materiales en este atentado terrorista que ha sufrido nuestra comunidad autónoma

Entendemos que se hace preciso exigir la dimisión inmediata de los consejeros de medioambiente y medio rural, asi como del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijo, por su nula reacción anoche donde muchas personas se encontraron solas ante los incendios sin ayuda de la administración autonómica, como así manifestaron numerosos ciudadanos, incluidos algunos alcaldes como el de Mondariz en primera persona a través de una emisora de radio, y como máximos responsables por la inexistencia de un plan de empleo rural y de montes con duración anual, además del despido hace dos semanas de más de 400 brigadistas a pesar de la sequía histórica que estamos padeciendo

También se hace preciso exigir la dimisión inmediata del gobierno central en bloque, que mantiene a más de 10.000 agentes de los cuerpos de seguridad del estado en Calatalunya para defender un territorio, mientras otra parte del territorio se quema, y sus ciudadanos pierden sus casas, incluso las vidas, y mantiene un ejército ocioso en los cuartes mientras los civiles luchan contra las llamas, ejercito al que si estar dispuesto a movilizar para atacar a civiles indefensos en Catalunya, pero no para ayudar a civiles indefensos ante la catástrofe de las llamas…ese es el ejercito que comanda el jefe de estado que no fue elegido por nadie, y eso es lo que valora el gobierno central la vida de los ciudadanos

Queremos mostrar nuestra solidaridad con todos los gobiernos municipales que ayer se han visto desbordados por la situación angustiosa, y felicitar a todas las policías locales, bomberos, y los pocos agentes de la guardia civil y/o policía nacional desplazados al terreno, que han ayudado en lo posible a las personas que lo solicitaban, especialmente a los bomberos que han arriesgado su vida en más de una ocasión en el cumplimiento de su deber, y agradecer a los bomberos de Portugal que han venido a echar una mano dentro de sus posibilidades

Queremos exigir a EnMarea, BNG y PSdG que se unan a nuestras exigencias de dimisión de los responsables de esta masacre natural, y civil que ha supuesto este terrible atentado terrorista perpetrado contra la población Gallega, especialmente en Vigo, donde se ha cercado la ciudad con multitud de fuegos provocados e intencionados, y queremos mostrar nuestro mas firme apoyo en lo que sea precuiso al gobierno municipal de Vigo en lo que modestamente podamos colaborar desde nuestra organización para ayudar a los ciudadanos, al igual que a cualquier otro ayuntamiento afectado

La opinión del autor no coincide necesariamente con la de TerceraInformación

Añadir nuevo comentario

Comentarios

Plain text

  • No se permiten etiquetas HTML.
  • Las direcciones de las páginas web y las de correo se convierten en enlaces automáticamente.
  • Saltos automáticos de líneas y de párrafos.
CAPTCHA
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.