Redacció •  Catalunya •  02/07/2017

El Congrés aprova la iniciativa d’En Comú Podem per implantar mesures que evitin els preus abusius del lloguer

Lucía Martín ha defensat “acabar amb les polítiques de 'pelotazo', de vulneració del dret a l'habitatge i d’especulació”.

El Congrés aprova la iniciativa d’En Comú Podem per implantar mesures que evitin els preus abusius del lloguer

La Comissió de Foment del Congrés dels Diputats ha aprovat avui la Proposició No de Llei (PNL) d’En Comú Podem en la qual s’insta al Govern a dur a terme les mesures necessàries per possibilitar que els municipis que acreditin increments de preus desmesurats del lloguer puguin intervenir per impedir preus abusius.

En aquest sentit, la diputada d’En Comú Podem i portaveu d’Habitatge, Lucía Martín, ha assegurat durant la comissió que la iniciativa aprovada és necessària “perquè seguim sense parc públic de lloguer, els contractes de lloguer són curts i el lloguer s’ha convertit en un be especulatiu”. I és que Martín ha explicat que “els preus dels lloguers han pujat aquest últim any un 15 % de mitjana a les grans ciutats mentre que les desigualtats creixen i els salaris baixen”.

També s’ha aprovat instar al Govern a modificar la Llei d’Arrendaments Urbans per revertir la situació de vulnerabilitat a la qual estan exposades les persones arrendatàries, millorant les garanties judicials de les persones arrendatàries de bona fe amb l’objectiu de derogar els “desnonaments exprés”, ampliar el límit legal per prorrogar el contracte de lloguer de 3 a 5 anys, com a mínim, i reinstaurar l’obligació de referenciar la variació anual del preu del lloguer a l’Índex de Preus de Consum (IPC).

La diputada d’En Comú Podem ha assenyalat durant la defensa de la iniciativa que “hem d’acabar amb les seves polítiques de pelotazo, de vulneració del dret a l’habitatge, i d’especulació. I per això és imprescindible aprovar diverses mesures, no una ni dues, sinó totes elles en el seu conjunt, per començar a canviar aquest model depredador i que ens ha portat a la situació d’emergència habitacional més greu de les últimes dècades”.

Així, la Comissió de Foment ha aprovat amb els vots favorables d’Units Podem – En Comú Podem – En Marea, PSOE, ERC, Compromís, Foro Astúries i PNB, incloure en el proper Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, que en aquests moments està elaborant el Ministeri de Foment, les ajudes al lloguer en funció de la renda, per a amplis sectors de la població i no únicament per als joves. També que s’aprovin les ajudes necessàries per incentivar que petits propietaris posin els seus habitatges a un lloguer assequible.

Finalment, la iniciativa aprovada exposa la necessitat d’impulsar la creació d’un parc públic de lloguer utilitzant els habitatges buits de grans propietaris d’habitatge que no estiguin complint la seva funció social. A més, seran les Comunitats Autònomes les que tinguin la capacitat de generar i gestionar aquest parc i establir uns objectius mínims de percentatge d’habitatge públic. Per últim, també planteja acabar amb els privilegis fiscals de les SOCIMIS, societats d’inversió que especulen amb el lloguer.

[Versión en castellano]

El Congreso aprueba la iniciativa de En Comú Podem para implantar medidas que eviten los precios abusivos del alquiler

Lucía Martín ha defendido “acabar con las políticas de pelotazo, de pisoteo del derecho a la vivienda y de la especulación”.

La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la Proposición No de Ley (PNL) de En Comú Podem en la que se insta al Gobierno a llevar a cabo las medidas necesarias para posibilitar que los municipios que acrediten incrementos de precios desmesurados del alquiler puedan intervenir para impedir precios abusivos.

En este sentido, la diputada de En Comú Podem y portavoz de Vivienda, Lucía Martín, ha asegurado durante la comisión que la iniciativa aprobada es necesaria “porque seguimos sin parque público de alquiler, los contratos de alquiler son cortos y el alquiler se ha convertido en un bien especulativo”. Martín ha explicado que “los precios de los alquileres han subido este último año un 15 % de media en las grandes ciudades mientras que las desigualdades crecen y los salarios bajan”.

A su vez, también se ha aprobado instar al Gobierno a modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para revertir la situación de vulnerabilidad a la que están expuestas las personas arrendatarias, mejorando las garantías judiciales de las personas arrendatarias de buena fe con el objetivo de derogar los “desahucios exprés”, ampliar el límite legal para prorrogar el contrato de alquiler de 3 a 5 años como mínimo y reinstaurar la obligación de referenciar la variación anual del precio del alquiler al Índice de Precios de Consumo (IPC).

Lucía Martín ha señalado durante la defensa de la iniciativa que “tenemos que acabar con sus políticas de pelotazo, de pisoteo del derecho a la vivienda, y de especulación. Y para ello es imprescindible aprobar varias medidas, no una ni dos, sino todas ellas en su conjunto, para empezar a cambiar ese modelo depredador y que nos ha llevado a la situación de emergencia habitacional más grave de las últimas décadas”.

Así, la Comisión de Fomento ha aprobado con los votos favorables de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea, PSOE, ERC, Compromís, Foro Astúries y PNV, incluir en el próximo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que en estos momentos está elaborando el Ministerio de Fomento, las ayudas al alquiler en función de la renta, para amplios sectores de la población y no únicamente para los jóvenes. También que se aprueben las ayudas necesarias para incentivar que pequeños propietarios pongan sus viviendas a un alquiler asequible.

Finalmente, la iniciativa aprobada expone la necesidad de impulsar la creación de un parque público de alquiler utilizando las viviendas vacías de grandes tenedores de vivienda que no estén cumpliendo su función social. Además, serán las Comunidades Autónomas las que tengan la capacidad de generar y gestionar dicho parque y establecer unos objetivos mínimos de porcentaje de vivienda pública. Por último, también plantea acabar con los privilegios fiscales de las SOCIMIS, sociedades de inversión que especulan con el alquiler.


En Comú Podem /