CUP

La CUP presenta una alternativa d’implantació de plaques fotovoltaiques per generació elèctrica en autopistes, autovies i vies ràpides

La CUP presenta una alternativa d’implantació de plaques fotovoltaiques per generació elèctrica en autopistes, autovies i vies ràpides

ConLa CUP no es vol quedar amb les mans plegades després de l’aprovació, fa uns mesos del DL 24/2021, i més recentment del DL 5/2022, ha suposat la modificació del DL 16/2019, sense que hagi millorat la forma d’implantació de les renovables al territori, empitjorant-ne la situació i…

07/07/2022