En Marea •  Redacción •  Galicia •  28/01/2018

En Marea propón un Plan de transporte para Galicia que garanta mobilidade sostible, a intermodalidade e a calidade ambiental

Para a posta en marcha deste plan, En Marea propón a creación dunha Mesa de diálogo na que se integren todos os sectores do transporte. Para En Marea Galicia necesita outra política de transporte. Unha política con visión de país que atenda aos criterios dunha mobilidade sustentable; que contribúa a interconectar as áreas metropolitanas, os núcleos vilegos e as zonas periurbanas e rurais para evitar a desarticulación territorial; e que axude a fixar poboación nas comarcas rurais creando mellores condicións para o seu desenvolvemento socioeconómico e xerando novas oportunidades de emprego e benestar social. 

En Marea propón un Plan de transporte para Galicia que garanta mobilidade sostible, a intermodalidade e a calidade ambiental
O vicevoceiro de En Marea, Antón Sánchez, sinalou que co plan de transporte “temos a oportunidade de comezar nun folio en branco e deseñar un modelo de mobilidade para o país, máis equilibrado, con máis dereito para a xente e menos negocio para as empresas”.
 
A reunión do grupo parlamentario de En Marea con representantes das mareas municipais significa a posta en común as distinas necesidades de cada concello en materia de transporte e servirá para poñer en marcha unha serie de mocións nos concellos de Galicia a favor dun plan de transporte que, segundo Sánchez García “teña máis en conta á xente que ás empresas”.
 
Desde En Marea tamén se sinala que unha vez adxudicados os contratos de transporte da primeira fase do Plan de Transporte Público de Galiza, obsérvanse as primeiras disfuncións do mesmo e, antes que tarde, serán evidentes as eivas provocadas pola falla de planificación, a precipitación e a falta participación social na elaboración do Plan. É o que sucede cando o obxectivo prioritario é a redución de custes e non a optimización do servizo atendendo a criterios de sostibilidade e necesidade.
 
O grupo de traballo parlamentario estableceu oito puntos que deben rexer as intencións do plan:
 
*Garantir o dereito efectivo á mobilidade sostible.
*Aplicar políticas moito máis ambiciosas no eido da accesibilidade no transporte público.
*Artellar o País coa lóxica metropolitana e comarcal, impulsando tamén o transporte urbano nas cidades que carecen del.
*Deseñar un transporte público atractivo polo número de frecuencias e rutas.
*Asegurar o custe razoable da mobilidade, fundamentada no beneficio social e non só monetario.
*Apostar pola intermodalidade e a coordinación con otros medios de transporte.
*Reivindicar a transparencia e participación no deseño e adxudicación do Plan de Transporte.
*Mellorar a calidade ambiental minguada polo intenso tráfico de vehículos privados.
 
Na reunión do grupo de traballo de transporte do GP de En Marea participaron representantes de concellos de todo o país, desde Sada a Cangas, pasando por Santiago, Teo, Marín ou Ribadavia. Ademais de Antón Sánchez, do grupo parlamentario de En Marea estiveron presentes Luca Chao e Marcos Cal.
 
Conchi García, do Concello de Teo, asegurou que co plan de transporte de nova planta para Galicia “é unha oportunidade para replantexar as necesidades, pero non pode ser unha oportunidade para recurtes”. A concelleira aseguro que no momento actual hai concesións que teñen “vinte ou trinta anos e están prestando servizos que neses anos cambiaron completamente como cambiaron as súas necesidades e os seus perfís demográficos”.
 
Para Tomás Hermelo, concelleiro en Cangas, cando se fala de transporte hai que ter en conta “o transporte marítimo como unha necesidade máis e para o Morrazo é fundamental a conexión de transporte con Vigo vía marítima”. Hermelo sinalou tamén como necesidades a inclusión de vilas e cidades da contorna de Vigo para que sexan incluídas no seu transporte metropolitano. Segundo Hermelo, é necesario que no plan de transporte se entenda as diferentes necesidades estacionais do transporte en inverno e en verán, sobre todo nas areas costeiras.
 

En Marea /  transporte público /