Redacción •  Galicia •  04/08/2018

En Marea denuncia o incumprimento dos prazos legais para a aprobación do plan de transporte público de Galicia

O grupo denuncia que a consellería non afronta o reto de dotar ás áreas metropolitanas dun deseño integrado das zonas urbanas e interurbanas con fórmulas consorciais. 

En Marea denuncia o incumprimento dos prazos legais para a aprobación do plan de transporte público de Galicia
O grupo parlamentario de En Marea denuncia que o goberno galego incumpriu os prazos marcados por lei para a aprobación do Plan de Transporte Público de Galiza o que pon en risco tamén tanto a calidade do servizo como os prazos de posta en marcha do novo modelo fixados pola propia Xunta de Galicia. A Lei 10/2016, do 19 de xullo, de medidas urxentes para a actualización do sistema de transporte público de Galicia (DOG de 22/07/2016) establecía no seu art. 2.3 que o PTPG debería estar aprobado no prazo de vinte e un meses desde a entrada en vigor de dita Lei e, dado que dita lei entrou en vigor o 23 de xullo de 2016 o prazo venceu o 23 de abril do 2018.
 
O vicevoceiro de En Marea, Antón Sánchez, criticou que lonxe de ter aprobado en prazo do Plan de Transporte Público de Galiza a Xunta de Galicia ven de publicar no DOG a formalización dos contratos de desenvolvemento do PTPG e de coordinación do desenvolvemento por un valor aproximado de 2 millóns de euros, e adxudicados o 6 de xuño e 25 de maio respectivamente.
Adxudícanse os contratos dos traballos ás empresas que deben de desenvolver o PTPG meses despois de que o Plan xa tivese que estar aprobado, e nun plan que debe de estar implementado a finais de 2019.
 
Unha mostra máis de que no transporte público a característica xeral da Consellería de Vivenda e Infraestruturas e da Dirección Xeral de Mobilidade é a ausencia de planificación, a improvisación e a falla de capacidade. “A maiores a Xunta de Galicia en vez de planificar xoga aos feitos consumados” denunciou Sánchez.
 
Dito PTPG non foi aínda aprobado como tal, se ben, a Xunta aprobou a integración de determinadas liñas de transporte e sacou no verán 2017, a licitación e adxudicación da primeira fase a súa execución; isto é, o que fixo a Xunta foi executar un PTPG virtual, en tanto en canto non foi aprobado, ou o que é o mesmo, o que está a facer a Xunta é “anticipar” literalmente o contido do PTPG mediante a súa execución práctica planificación e integración de liñas e a súa licitación, tanto respecto do seu deseño como das liñas de transporte propiamente ditas. Ou sexa, a casa, polo tellado.
 
Isto é, o contrario do que seria desexable, ao transformar as liñas concesionarias de transporte (deseño/integración, licitación e execución) nunha política de feitos consumados, e convertendo ao PTPG no resultado final das decisións previas xa executadas, e non no instrumento de planificación previsto na Lei defendeu o viceportavoz de En Marea. “A falla de previsión e a opacidade esconde un recorte e empeoramento de servizos como xa foi patente na exección e posta en marcha da primeira fase” afirmou.
 
Ademais do recorte do servizo no rural, que agravará a situación dos servizos públicos nuns territorios que constantemente perden poboación, a Conselleira Ethel Vázquez non ten afrontado o reto metropolitano en Galiza, levando a cabo un traballo a todas luces insuficiente coas cidades e vilas das áreas metropolitanas das 7 cidades galegas máis importantes.
 
Non se prevé a integración dos servizos urbanos, mais aló da coordinación de intercambios, de horarios e de integración tarifaria e moito menos se prevé sequera a fórmula de consorcio, co que se pode perder unha oportunidade histórica de dotar ás áreas metropolitanas galegas dun modelo de transporte de futuro planificando esas zonas como o que xa son, unidades xeográficas, económicas e sociais.
 
Por este motivo dende En Marea demandan á Xunta de Galicia que dentro da elaboración do Plan de Transporte de Galiza proceda a definir o modelo de transporte metropolitanos a través de fórmulas de consorcio integrando na planificación os servizos urbanos.

En Marea /  transporte público /