Redacción •  Euskal Herria •  22/02/2022

Mugarik Gabe Nafarroa presenta «Radiografía de la Soberanía Alimentaria en Navarra» y manifiesto

  • Este jueves, 24 de febrero, se llevará a cabo el evento de presentación del documento “Radiografía de la Soberanía Alimentaria en Navarra: análisis de indicadores seleccionados”.
Mugarik Gabe Nafarroa presenta «Radiografía de la Soberanía Alimentaria en Navarra» y manifiesto
Se dará a conocer también el Manifiesto por la Soberanía Alimentaria que propone una serie de medidas a ser implementadas por la administración pública. La presentación tendrá lugar, a las 19:00, en la Sala Calderería (Iruña/Pamplona).
  • El documento de radiografía recoge una aproximación a la situación del sistema agroalimentario en Navarra, a través del análisis de 19 indicadores que son claves para conocer la situación de partida y poder dar pasos hacia un modelo basado en la Soberanía Alimentaria.
  • Además, se ha realizado un proceso con colectivos de diversos ámbitos que ha dado como resultado la construcción de un Manifiesto por la Soberanía Alimentaria. El Manifiesto propone varias medidas a ser adoptadas por las administraciones públicas responsables y está abierta a nuevas adhesiones por parte de asociaciones, entidades y ayuntamientos, entre otras.
El documento “Radiografía de la Soberanía Alimentaria en Navarra: análisis de indicadores seleccionados”, es resultado del trabajo coordinado entre ARREA, Mugarik Gabe Nafarroa, Mundubat e IPES  dentro del proyecto “Soberanía alimentaria y consumo responsable para un mundo más justo y sostenible”. Presenta un análisis de datos relacionados con la situación en Navarra del suelo, el agua, la biodiversidad, la producción, el empleo, la comercialización, entre otros elementos que son básicos para una alimentación que no hipoteque a las generaciones futuras, que respete la naturaleza y sea solidaria y justa con otros territorios.

Igualmente, fruto de los talleres realizados con colectivos de agroecología y soberanía alimentaria, organizaciones feministas, entidades de productoras/es, ONG, iniciativas de consumo y de defensa del territorio, se construye un Manifiesto por la Soberanía Alimentaria en Navarra.

En el contexto actual permeado por el gran debate social entre los modelos agrarios intensivo y extensivo, y su relación con el modelo hegemónico de alimentación, las organizaciones firmantes creemos posible y urgente construir un nuevo sistema agroalimentario basado en la agroecología, la soberanía alimentaria y la economía sostenible, solidaria, cooperativa y feminista en una sociedad que apueste por el diálogo y las diversidades y por un mundo rural vivo.

Ostegun honetan, otsailak 24, “Elikadura-Burujabetzaren erradiografia Nafarroan: hautatutako adierazleen azterketa” agiriaren aurkezpen ekitaldia burutuko da.

Era berean, Elikadura-Burujabetzaren alde egiteko Manifestua ezagutaraziko da, zeinak administrazio publikoak hartu beharreko zenbait neurri proposatzen dituen. Aurkezpena 19:00tan izanen da, Calderería gelan (Iruñea/Pamplona).

  • Erradiografiaren agiriak Nafarroako nekazaritza-elikagaien sistemaren hurbilketa bat biltzen du, abiapuntua ezagutzeko ezinbestekoak diren 19 adierazleen azterketaren bidez, Elikadura-Burujabetzan oinarritutako eredu bateranzko aurrerapausoak eman ahal izateko.
  • Gainera, alor anitzetako taldeekin burututako prozesu baten bidez, Elikadura-Burujabetzaren alde egiteko Manifestu bat burutu da. Manifestuak administrazio publiko arduradunek hartu beharreko hainbat neurri proposatzen ditu, eta elkarteen, erakundeen eta udalen, besteak beste, atxikimendu berrietara irekia dago.

“Elikadura-Burujabetzaren Erradiografia Nafarroan: hautatutako adierazleen azterketa” agiria, ARREA, Mugarik Gabe Nafarroa, Mundubat eta IPES-ek “Elikadura burujabetza eta kontsumo arduratsua mundu bidezkoago eta jasangarri baterako” proiektuaren baitan egindako elkarlanaren emaitza da. Nafarroako egoerarekin lotutako datu analisia aurkezten du, honako hauei dagokionez: lurzorua, ura, bioaniztasuna, ekoizpena, enplegua, merkaturatzea, hurrengo belaunaldiak arriskuan jarriko ez dituen, natura errespetatuko duen, eta lurraldeekin solidarioa eta bidezkoa izango den elikadura baterako oinarrizkoak diren beste bitarteko askoren artean.

Era berean, agroekologia eta elikadura-burujabetza taldeekin, erakuntza feministekin, ekoizleen erakundeekin, GKE, kontsumo eta lurraldearen babeseko ekimenekin batera burututako lantegien ondorioz, Nafarroan Elikadura-Burujabetzaren alde egiteko Manifestu bat eraiki da.

Egungo testuinguruan eredu intentsiboaren eta estentsiboaren arteko gizarte-eztabaidak, eta elikadura-eredu hegemonikoarekin duen harremana iragazi direlarik, elkarte sinatzaileok uste dugu nekazaritza-elikagaien sistema berri bat eraikitzea posiblea eta premiazkoa dela. Alegia, agroekologian, elikadura burujabetzan eta ekonomia jasangarrian, solidarioan, kooperatiboan eta feministan oinarriturikoa, elkarrizketaren eta aniztasunen alde egiten duen gizarte batean eta landa-eremu bizi baten alde.


soberanía alimentaria /