Redacción •  Catalunya •  22/11/2016

En Comú Podem reclama la derogació de la reforma laboral

És una de les mesures que la formació proposa per solucionar el dèficit de les pensions.

En Comú Podem reclama la derogació de la reforma laboral

La diputada d’En Comú Podem Aina Vidal ha reclamat aquest matí la derogació de la reforma laboral aprovada el 2012 com una de les mesures imprescindibles per revertir la situació d’emergència en el que es troba el sistema de Seguretat Social. Ho ha fet durant la compareixença a la comissió de Seguiment i Avaluació dels Acords del Pacte de Toledo de la ministra d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, a qui ha interpel·lat per exigir solucions urgents al dèficit de les pensions.

En la seva intervenció Vidal ha assenyalat que la causa del dèficit «no està en que es gasti molt en pensions». Segons les últimes dades disponibles de l’Eurostat, Espanya dedica a protecció social un 3,5% del PIB menys que la mitjana de la Unió Europea, i un 1,5% menys a les pensions. «El problema de la Seguretat Social espanyola està perfectament identificat: és la caiguda dels ingressos contributius i les insuficients aportacions fiscals», ha dit la diputada. En aquest sentit, cal recordar que l’estat espanyol té uns ingressos tributaris un 6,1% del PIB per sota de la mitjana de la UE, i uns ingressos per cotitzacions un 6,9% inferiors.

«La reforma laboral, amb el seu incentiu permanent de la precarietat, està en l’origen de la caiguda dels ingressos per cotitzacions», ha destacat la portaveu adjunta de la comissió de Seguiment i Avaluació dels Acords del Pacte de Toledo. L’augment de la temporalitat i la parcialitat, la devaluació salarial i la caiguda de l’afiliació industrial que ha implicat la reforma són algunes de les causes del dèficit de les pensions. «La situació actual, amb una previsió de desequilibri de 16.000 milions d’euros entre ingressos i despeses, té el seu origen en els governs del PP», ha resumit Vidal.

Per tot això En Comú Podem ha proposat un seguit de mesures que reverteixin la situació. La primera és derogar la reforma laboral per acabar amb les causes de la devaluació salarial i millorar així els ingressos per cotització. La formació també demana augmentar de manera progressiva els ingressos fiscals fins arribar als 22.000 milions d’euros, l’equivalent a l’actual despesa de pensions de mort i supervivència. Entre les altres accions necessàries per solucionar el dèficit de les pensions hi ha acabar amb les extensions de cotitzacions, doncs suposen una disminució dels ingressos de la Seguretat Social, i augmentar la relació entre el salari i les cotitzacions.

Español;

En Comú Podem reclama la derogación de la reforma laboral

Es una de las medidas que la formación propone para solucionar el déficit de las pensiones

La diputada de En Comú Podem Aina Vidal ha reclamado esta mañana la derogación de la reforma laboral aprobada en 2012 como una de las medidas imprescindibles para revertir la situación de emergencia en el que se encuentra el sistema de Seguridad Social. Lo ha hecho durante la comparecencia en la comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, a quien ha interpelado para exigir soluciones urgentes al déficit de las pensiones.

En su intervención Vidal ha señalado que la causa del déficit «no está en que se gaste mucho en pensiones». Según los últimos datos disponibles de Eurostat, España dedica a protección social un 3,5% del PIB menos que la media de la Unión Europea, y un 1,5% menos en las pensiones. «El problema de la Seguridad Social española está perfectamente identificado: es la caída de los ingresos contributivos y las insuficientes aportaciones fiscales», ha dicho la diputada. En este sentido, cabe recordar que España tiene unos ingresos tributarios un 6,1% del PIB por debajo de la media de la UE, y unos ingresos por cotizaciones un 6,9% inferiores.

«La reforma laboral, con su incentivo permanente de la precariedad, está en el origen de la caída de los ingresos por cotizaciones», ha destacado la portavoz adjunta de la comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. El aumento de la temporalidad y la parcialidad, la devaluación salarial y la caída de la afiliación industrial que ha implicado la reforma son algunas de las causas del déficit de las pensiones. «La situación actual, con una previsión de desequilibrio de 16.000 millones de euros entre ingresos y gastos, tiene su origen en los gobiernos del PP», ha resumido Vidal.

Por todo ello En Comú Podem ha propuesto una serie de medidas que reviertan la situación. La primera es derogar la reforma laboral para acabar con las causas de la devaluación salarial y mejorar así los ingresos por cotización. La formación también pide aumentar de manera progresiva los ingresos fiscales hasta alcanzar los 22.000 millones de euros, el equivalente al actual gasto de pensiones de muerte y supervivencia. Entre las otras acciones necesarias para solucionar el déficit de las pensiones se encuentran acabar con las extensiones de cotizaciones, pues suponen una disminución de los ingresos de la Seguridad Social, y aumentar la relación entre el salario y las cotizaciones.


En Comú Podem /  Reforma laboral /