Galicia

A Xunta desoe ao xulgado e segue a impedir que beneficiarias da RISGA compartan vivenda

A Xunta desoe ao xulgado e segue a impedir que beneficiarias da RISGA compartan vivenda

«Hai unhas semanas celebrabamos a sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº1 de Vigo, que recoñecía que nun mesmo domicilio poden convivir varias perceptoras da RISGA, sempre e cando non formen parte da mesma unidade familiar.   Na Xunta sabían antes desta sentenza que a RISGA, 400 € de media…

22/02/2017