Redacció •  Catalunya •  14/02/2022

Comitè d’Empresa del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona: «demanem el cessament de la Gerent del Consorci, Olga Pané i Mena»

Dins del cicle d’accions que vam anunciar a finals del passat any si les coses no canviaven, i que vam iniciar el passat 26 de Gener, el Comitè d’Empresa del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, demanem de manera formal a la Directora del Servei Català de Salut, la senyora Gemma Craywinckel, el cessament de la Gerent del Consorci, Olga Pané i Mena. Us fem a mans l’escrit que registrarem el Dimecres 16 de Febrer a les 11:00h al propi CatSalut.

Comitè d’Empresa del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona: «demanem el cessament de la Gerent del Consorci, Olga Pané i Mena»

Benvolguda senyora,

El Comitè d’Empresa del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, ens adrecem a vostè per fer-li arribar el nostre malestar i descontentament amb la gestió de la Gerent del nostre consorci, la Sra. Olga Pané i Mena.

Situació provocada per una gestió que durant anys ha resultat desastrosa i les conseqüències les hem patit i seguim patint, les treballadores i també la usuàries.

Una planificació per part del Departament de RRHH,  que ha comportat un maltractament sistemàtic a les professionals de la institució amb un model de contractació deplorable. Anys i anys sense cap estabilitat, amb contractes de mesos, setmanes, inclús de dies, amb zero possibilitats de conciliar mínimament la vida laboral i familiar. Càrregues de feina esgotadores, ratis de personal/pacient inassumibles.  Aquest comportament, ignorant les constants demandes del Comitè d’Empresa, està provocant que avui dia no disposem del personal necessari per a mantenir tota l’activitat del Consorci. Plantes tancades mentre les Urgències pateixen col·lapse dia si dia també. Treballadores desbordades, passadissos plens de pacients que en moltes ocasions superen les 48 i 96 hores en urgències sense possibilitat de ser derivades a planta d’hospitalització.

El fet d’haver estat l’únic gran Hospital en que la seva Direcció va obligar a la majoria del Comitè d’Empresa a acceptar un ERO suspensiu, per evitar l’acomiadament directe de 194 treballadores, és una taca que sempre haurà d’acompanyar a tot l’Equip Directiu d’aquesta organització, inclosa la senyora Olga Pané.

També qüestionem el repartiment dels ja de per si, insuficients recursos dels que disposa el PSMAR. 20 Directius es reparteixen en salaris dos milions d’euros anuals. El seu propi sou, diguem que podria resultar irregular, en estar per sobre del sou del Conseller de Salut.  Disposem d’un comandament per cada 13 treballadores. S’abusa de la contractació pública mitjançant “procediment negociat sense publicitat”, modalitat de contractació que la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública, entén que es tracta d’un procediment que només es pot utilitzar en circumstàncies molt excepcionals. L’any 2019, un 58% del total, va ser mitjançant aquesta modalitat (per la quantia de contracte).

La Pandèmia només ha fet que accelerar l’eclosió d’aquesta “tempesta perfecta” fent esclatar pels aires aquesta realitat tan tensionada. Portem dos anys amb jornades maratonianes, més de 35.000 hores extraordinàries realitzades durant el 2021, constants doblatges de torns, no respectant les obligatòries 12 hores de descans entre jornada i jornada i un llarg etcètera d’actuacions inadequades cap a  les treballadores, que també poden acabar afectant a les usuàries.

En data 22 de Juliol de 2021, el Parlament aprovava una Moció que garantia “paralitzar tots el processos d’externalització sanitària, com el d’esterilització quirúrgica i dotar dels recursos propis, humans, materials i organitzatius, per garantir-ne la cobertura en condicions de qualitat i a iniciar un procés d’internalització dels serveis bàsics de salut”. Doncs la Sra. Pané, lluny de voler internalitzar res, ignora allò que aprova el Parlament, i segueix amb la tossuda intenció de tirar endavant el projecte d’externalització del servei d’esterilització del PSMar.

Seria aquest un nou episodi d’externalització amb la consegüent precarització de condicions laborals, que s’hauria de sumar a Laboratori de Referència de Catalunya, Imatge Mèdica Intercentres, Coordinadora Logística Sanitària,  International Care Patient Assistance, Banc de Sang i Teixits, entre d’altres.

És per tot això que SOL·LICITEM, el cessament de la Sra. Olga Pané i Mena com a Gerent del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

Així mateix creiem necessari mantenir una reunió amb vostè per poder ampliar-li la informació i donar a conèixer amb major detall el posicionament dels Representants Legals dels Treballadors d’aquest Consorci, per poder redirigir el rumb d’aquesta institució.


CGT Barcelona /