Redacción •  Catalunya •  05/07/2021

Concentració a Barcelona: «Per la justícia social. Les persones abans que el capital. Derogació de les reformes laborals, JA!»

Les reformes laborals dels governs de Rajoy i Zapatero, després de 2 anys del govern suposadament progressista del PSOE i Unidas-Podemos, no han sigut derogades ni modificades substancialment.

Concentració a Barcelona: «Per la justícia social. Les persones abans que el capital. Derogació de les reformes laborals, JA!»

Les reformes laborals, lluny de millorar la qualitat de vida de les persones treballadores, han ajudat a consolidar un mercat laboral basat en la subcontractació, l’especulació i la temporalitat, que no ha acabat amb l’atur i l’únic que ha aconseguit és que l’estabilitat laboral només sigui possible en períodes continus d’intermitència.

A més a més, les reformes laborals han generat un augment de la sinistralitat laboral fins a arribar a nivells indecents: en un any amb pandèmia, confinament total, molta gent teletreballant o en ERTO, més de 225.000 accidents laborals i 650 morts, sent Catalunya la 2a comunitat amb més morts. A aquestes dades hem d’afegir les conseqüències que generen molts accidents: incapacitats permanents i minusvàlues.

Les modificacions puntuals a aquestes dues Reformes Laborals, la de Zapatero en 2010 i la de Rajoy en 2012, no serviran de res. CGT aposta per la derogació totalment per evitar acomiadaments massius una vegada s’acabin els ERTO de la pandèmia, les indemnitzacions de misèria en caso d’acomiadament, l’increment de la temporalitat que impedeix a la gent poder desenvolupar projectes de vida dignes, el desmantellament de la negociació col·lectiva, la manca de supervisió per part de l’autoritat laboral en els ERO i la rebaixa pel que fa als seus requisits.

Hem d’exigir a l’administració estatal una derogació total de les dues reformes laborals i a la Generalitat de Catalunya un increment de recursos humans i materials per fer front, de forma àgil i contundent a la xacra dels accidents laborals.

Exigim la retirada de les reformes laborals i unes condicions dignes i justes de treball.

Les persones abans que el capital!

Barcelona a 5 de julio de 2021.

Por la justicia social. Las personas antes que el capital. ¡Derogación de las reformas laborales, YA!

Concentración en Barcelona.

Mañana 6 de julio a las 12h en Subdelegación del Gobierno.

Las reformas laborales de los gobiernos de Rajoy y Zapatero, después de 2 años del gobierno supuestamente progresista del PSOE y Unidas-Podemos, no han sido derogadas ni modificadas sustancialmente

Las reformas laborales, lejos de mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras, han ayudado a consolidar un mercado laboral basado en la subcontratación, la especulación y la temporalidad, que lejos de acabar con el paro ha conseguido que la estabilidad laboral solo sea posible en periodos continuos de intermitencia.

Además, han generado un aumento de la siniestralidad laboral hasta niveles vergonzosos: en un año con pandemia, confinamiento total, mucha gente teletrabajando o en ERTE, más de 225.000 accidentes laborales y 650 muertos, siendo Catalunya la 2ª comunidad con más fallecimientos. A éstas se añaden las secuelas que generan los accidentes: incapacidades permanente y minusvalías.

Las modificaciones puntuales a estas dos Reformas Laborales, la de Zapatero en 2010 y la de Rajoy en 2012, no servirán de nada. CGT apuesta por la derogación en su totalidad para evitar despidos masivos una vez finalizados los ERTE de la pandemia que aún nos azota, las indemnizaciones de miseria en caso de despido, el incremento de la temporalidad que impide a la gente poder desarrollar proyectos de vida dignos, el desmantelamiento de la negociación colectiva, la falta de supervisión por parte de la autoridad laboral en los ERE y la rebaja en cuanto a sus requisitos.

Hay que exigir a la administración estatal una derogación total de las dos reformas laborales y a la Generalitat de Catalunya un incremento de recursos humanos y materiales para hacer frente de forma ágil y contundente a la lacra de los accidentes laborales.

Exigimos la retirada de las reformas laborales y unas condiciones dignas y justas de trabajo.

¡Las personas antes que el capital!


reformas laborales /