Redacción •  Catalunya •  05/02/2023

El Parlament Europeu dona llum verda a la revisió de la directiva de Comitès d’Empresa Europeus

  • L’informe assenyala que en l’actualitat hi ha aproximadament 1.200 comitès d’empresa europeus (CEE) a la Unió Europea, amb 18.000 representants individuals.
El Parlament Europeu dona llum verda a la revisió de la directiva de Comitès d’Empresa Europeus

La consulta prèvia pot tenir un impacte substancial en la seguretat laboral durant un procés de reestructuració en què la consulta i la participació dels treballadors i treballadores és essencial per garantir-ne el benestar. A més, els CEE exerceixen un paper cabdal en l’europeïtzació de les relacions laborals.

Tanmateix, les llacunes i la manca d’aplicació de la Directiva 2009/38/CE, sobre l’establiment d’un comitè d’empresa europeu per informar i consultar els treballadors i treballadores, contribueixen a una aplicació fragmentada dels drets d’informació i consulta dels treballadors i treballadores sobre qüestions transnacionals a la Unió Europea.

Recomanacions per a la revisió de la Directiva 2009/38/CE

Els eurodiputats i eurodiputades demanen a la Comissió que procedeixin a la tan esperada revisió de la Directiva 2009/38/CE amb vistes a aclarir els seus objectius, les seves definicions i els seus procediments, reforçant el dret d’informació i consulta dels representants dels treballadors i treballadores, en particular durant processos de reestructuració. Consideren essencial enfortir els CEE i la seva capacitat per exercir els seus drets d’informació i consulta, així com augmentar el nombre de CEE, tenint en compte els diferents sistemes de relacions laborals als diferents estats membres.

Cal augmentar la consciència i la visibilitat dels CEE i els seus beneficis potencials entre els representants dels empleats i empleades i de la direcció. En aquest context, els eurodiputats i eurodiputades demanen a la Comissió recopilar dades sobre les empreses cobertes per l’àmbit d’aplicació de la Directiva 2009/38/CE i organitzar una conferència durant el 2023 per mobilitzar empreses incloses en l’àmbit d’aplicació de la Directiva 2009/38/CE, així com CEE, interlocutors socials de diversos sectors i institucions nacionals de mercat, de cara a treballar sobre la importància dels CEE i poder situar aquest tema a l’agenda política.

Es convida la Comissió a presentar, com a molt tard el 31 de gener del 2024, una proposta de revisió de la Directiva 2009/38/CE.

Els CEE sempre es troben amb grans dificultats per fer valer els seus drets, en particular pel que fa a la informació i la consulta en matèries que podrien tenir un impacte en l’ocupació i les condicions de treball dels empleats i empleades a Europa.

Es recomana a la Comissió i als estats membres que promoguin l’enfortiment dels drets d’informació i consulta. Una revisió de la definició del terme consulta a la Directiva 2009/38/CE és necessària per garantir que es tingui en compte el dictamen del CEE en les decisions de les empreses. Els membres del CEE han de tenir accés a informació significativa i actualitzada sobre decisions previstes de caràcter transnacional.

L’informe també demana revisar la definició de la informació confidencial, i assenyala que cal que s’especifiquin de manera clara i precisa les condicions en què la direcció central no està obligada a transmetre informació que pugui ser perjudicial.

L’informe assenyala que el termini de tres anys a partir d’una sol·licitud és excessiu i que perjudica els treballadors i treballadores, i reitera la seva petició de reforçar les disposicions subsidiàries de la Directiva 2009/38/CE.

Aplicació de sancions efectives, dissuasives i proporcionades

Preocupats pel compliment insuficient de la Directiva 2009/38/CE, l’informe assenyala que es regulin les sancions als estats membres per millorar el compliment de la Directiva 2009/38/CE, garantint alhora que no són una càrrega per a les empreses.

Més de vint-i-cinc anys després de l’adopció de la primera directiva de CEE, molts acords anteriors a la directiva segueixen en vigor i no s’han adaptat als requisits de la Directiva 2009/38/CE. És essencial que tots els acords del CEE siguin regits pels mateixos drets i obligacions, per garantir la igualtat de tracte dels treballadors i treballadores. Els eurodiputats i eurodiputades recomanen que la Comissió i els estats membres posin fi a l’exempció dels acords anomenats voluntaris abans de la directiva.

L’informe destaca la importància de l’accés per part dels CEE als tribunals competents o a les autoritats nacionals. Fa una crida als estats membres perquè facilitin els procediments administratius i judicials per a l’accés efectiu a la justícia per part dels CEE.

El Parlament Europeu va aprovar aquest informe per a la revisió de la Directiva sobre Comitès d’Empresa Europeus ahir, 2 de febrer del 2023.


Sindicalismo /