Redacció •  Catalunya • 09/07/2020

Comunicat sobre el C.A.S. de l’av. de les drassanes 13 del Raval

Ara fa falta que la Generalitat, en col·laboració amb l'Ajuntament, aportin més recursos per reforçar aquest i altres espais de reducció de danys, així com per eliminar les barreres d'accés a altres serveis com els espais d'acollida a persones que usen drogues. A més, és necessari impulsar iniciatives que contribueixin a minimitzar les desigualtats i la injustícia social, incloses la penalització de l'especulació, l'expropiació de pisos i locals abandonats pels bancs o la suspensió de desnonaments de famílies, entre d'altres.

Comunicat sobre el C.A.S. de l’av. de les drassanes 13 del Raval

Davant la controvèrsia generada els últims dies a l’entorn de la Sala Baluard, i en concret sobre el seu paper sanitari amb les persones que usen drogues, des de diversos col·lectius i entitats del Raval i Ciutat Vella considerem necessari posar de manifest la complexitat de la qüestió de la qual s’està parlant, així com sobretot posar de relleu la feina en favor del barri, de les persones usuàries i de la salut pública que realitza aquest equipament. En aquest sentit, i manifestant la nostra solidaritat amb el malestar que pateixen habitants de Drassanes per algunes situacions que afecten la seva convivència, considerem que, lluny d’estar provocades per la presència de la Sala, són conseqüència de les manca de recursos dels serveis d’atenció a les persones consumidores. Només el reforç dels serveis i la capacitat d’atenció del CAS Baluard (a més de la posada en marxa d’altres mecanismes i estratègies de suport social i sanitari) poden aconseguir pal·liar-les.

COVID i el consum de drogues

Els mal anomenats narcopisos complien, tot i ser un dels problemes més greus del barri, funcions de venda i consum de drogues, així de pernoctació per a les persones consumidores. Els últims anys, el desitjat tancament de molts d’aquests punts per part de la policia no ha estat acompanyat d’un reforç proporcional dels serveis d’atenció. Això ha provocat el trasllat del problema als carrers i el consegüent col·lapse dels serveis d’atenció a les persones que usen drogues del barri, inclosa la Sala Baluard. La majoria de les actuacions han estat de caràcter repressiu i no han anat gaire acompanyades d’actuacions en el terreny de la prevenció, la reducció de danys i el tractament.

Malgrat les advertències continuades a la Generalitat i l’Ajuntament per part de veïnat, col·lectius i entitats veïnals, en diverses reunions i a través de comunicats de premsa, la crisis sanitària del Covid-19 ha accelerat els efectes dels quals ja havíem advertit.

Què passa a Drassanes?

Ara, més que mai, els espais de Reducció de Danys són imprescindibles. No obstant, la manca de recursos

dels quals disposen deixa amb poques opcions a les persones que usen drogues, les quals es veuen obligades a consumir i dormir al carrer, com ha passat recentment al campament instal·lat durant setmanes als solars abandonats de Drassanes.

Aquest increment de persones en múltiples condicions de vulnerabilitat ha fet créixer la percepció d’inseguretat entre algunes veïnes i veïns de la zona, que sovint assenyalen com a causa la proximitat de la Sala Baluard arribant a demanar el desmantellament o trasllat d’aquest servei.

Humilment i sense menysprear la greu situació per la qual està passant el veïnat de la zona de Drassanes, pensem que el trasllat d’aquest centre no farà desaparèixer aquest problema ja que el tràfic continua funcionant al nostre barri. La venda de drogues a Ciutat Vella no s’ha aconseguit eradicar mai de manera definitiva i, durant els últims 10 anys, s’hi han sumat altres fenòmens: la massificació turística i l’especulació immobiliària, que ha deixat un gran nombre de pisos buits, molts dels quals convertits en punts de venda de drogues.

Cap d’aquests factors desapareixerà amb el desmantellament de Baluard. Ben al contrari. La Sala ofereix, precisament, un espai de consum supervisat de manera higiènica, que evita la multiplicació del consum a portals o cantonades del barri, així com la proliferació d’espais de consum a l’interior de finques. Ofereix, també, una atenció sanitària que directament salva vides, detectant i/o evitant l’ús de substàncies adulterades o possibles sobredosis que, de produïr-se a l’espai públic, serien indetectables i en molts casos podrien arribar a tenir desenllaços fatals. Això sí que significaria un retorn a altres èpoques del barri a les quals no volem tornar.

Què fem?

Sabem que el problema és complex i les solucions no són senzilles, però cal recordar la important funció dels espais de reducció de danys, així com dels centres de tractament a tots els barris i reivindicar recursos perquè els seus serveis no col·lapsin, perquè puguin fer una feina d’acompanyament tant a les persones usuàries dels centres com a la resta del veïnat.

Com hem vist a altres zones del barri, la intervenció policial “tranquil·litza” alguns carrers durant algunes setmanes o mesos, però la venda i el consum es trasllada a d’altres. No ens cansarem de repetir que l’acció policial per si sola no soluciona el problema, tal i com recentment reconeixia fins i tot el regidor de seguretat de l’Ajuntament de Barcelona.

Ara fa falta que la Generalitat, en col·laboració amb l’Ajuntament, aportin més recursos per reforçar aquest i altres espais de reducció de danys, així com per eliminar les barreres d’accés a altres serveis com els espais d’acollida a persones que usen drogues. A més, és necessari impulsar iniciatives que contribueixin a minimitzar les desigualtats i la injustícia social, incloses la penalització de l’especulació, l’expropiació de pisos i locals abandonats pels bancs o la suspensió de desnonaments de famílies, entre d’altres.

Entitats signants:

El loKal, Acció Raval, Guerrilla Raval, Jardins de Sant Pau, Ateneu del Raval, Metzineres, Raval Rebel, Salven Drassanes, La negreta, Vecines en red, AA VV Xaraxa veïnal del Raval, Resistim Gotic, Plataforma Cap Raval nord, AA VV Gótic, Acció Riera Baixa.

COMUNICADO SOBRE EL C.A.S. DE AV. DE LES DRASSANES 13 DEL RAVAL

Ante la controversia generada en los últimos días en torno a la Sala Baluard, y en concreto de su trabajo sanitario con personas que usan drogas, desde diversos colectivos y entidades del Raval y Ciutat Vella, consideramos necesario poner de manifiesto la complejidad de la cuestión de la que se está hablando, y sobre todo poner de relieve el trabajo en favor del barrio, de las personas usuarias y de la salud pública que hace este equipamiento. En este sentido, manifestando nuestra solidaridad con el malestar que sufren habitantes de Drassanes por algunas situaciones que sin duda afectan a la convivencia, consideramos que lejos de estar provocadas por la presencia de la Sala, solo el refuerzo de sus servicios, su capacidad de atención, además de la puesta en marcha y el apoyo a otros mecanismos y estrategias de apoyo social y sanitario, pueden conseguir atajarlas.

COVID y el consumo de drogas

Los mal conocidos como narcopisos, a pesar de ser uno de los problemas más graves del barrio, cumplían funciones como la de venta y el consumo de drogas, así como la pernocta de las personas consumidoras. En los últimos años, el deseado cierre de muchos de estos lugares por parte de la policía, no ha venido acompañado de un refuerzo proporcional de los servicios de atención, trasladando el problema a las calles y provocando el consiguiente colapso de los servicios de atención a las personas que usan drogas del barrio, incluida la Sala Baluard. Este efecto se debe a que la mayoría de las actuaciones han sido de carácter represivo y muy poco o nada en el terreno de la prevención, la reducción de daños y el tratamiento.

Pese a las advertencias continuadas a la Generalitat y el Ayuntamiento por parte del vecindario, colectivos y entidades vecinales, durante distintas reuniones y a través de comunicados de prensa, la crisis sanitaria del Covid-19 ha acelerado los efectos que ya habíamos advertido.

¿Qué pasa en Drassanes?

Los espacios de Reducción de Daños son imprescindibles. Sin embargo, la falta de recursos para realizar mejor su trabajo deja con pocas opciones a las personas que usan drogas y se ven abocadas a consumir y dormir en las calles, como ocurrió con el campamento que durante unas semanas se instaló en los solares abandonados de Drassanes. Este incremento de gente en múltiples situaciones de vulnerabilidad ha hecho crecer la percepción de inseguridad entre les vecinas de la zona, atribuyendo las causas a la proximidad de Sala Baluard, llegando a pedir el desmantelamiento o traslado de este servicio.

Con humildad y sin despreciar la grave situación por la que están pasando en la zona de Drassanes, pensamos que el traslado de este centro no va a hacer desaparecer el problema, ya que el tráfico sigue operando en nuestro barrio. La venta de drogas en Ciutat Vella no ha conseguido erradicarse nunca de manera definitiva y, en los últimos diez años, se le han sumado otros fenómenos: la masificación turística y la especulación inmobiliaria, que ha dejado un número creciente de pisos vacíos, muchos de ellos convertidos en puntos de venta.

Ninguno de estos factores desaparecerá con la supresión de Baluard. Todo lo contrario. La Sala ofrece precisamente un espacio de consumo supervisado de manera higiénica, que evita la multiplicación del consumo en portales o esquinas del barrio, así como la proliferación de

espacios de consumo en el interior de las fincas. Ofrece también una atención sanitaria que directamente salva vidas, evitando o detectando situaciones como el uso de sustancias adulteradas o posibles sobredosis que, de producirse en el espacio público, serían probablemente indetectables y en muchos casos podrían tener desenlaces fatales, que sí que nos llevarían a otras épocas a las que este barrio no quiere volver.

¿Qué hacer?

Sabemos que el problema es complejo y las soluciones no son sencillas, pero hace falta recordar la importante función de los espacios de reducción de daños, así como los centros de tratamiento en todos los barrios y reivindicar más recursos para que no colapsen sus servicios y puedan hacer una tarea de acompañamiento tanto a las personas usuarias de los centros como al resto del vecindario.

Como hemos visto, en otras zonas del barrio, la intervención policial “tranquiliza” durante unas semanas o meses algunas calles, pero la venta y el consumo se traslada a otras. No nos cansaremos de repetir que la actuación policial por sí sola no soluciona el problema. Incluso del regidor de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona lo reconocía recientemente en una entrevista.

Ahora falta que la Generalitat, en colaboración con el Ayuntamiento, aporte más recursos para reforzar este y otros espacios de reducción de daños, así como a eliminar las barreras de acceso a otros servicios como los espacios de acogida a personas que usan drogas. Además, es necesario impulsar iniciativas que contribuyan a minimizar las desigualdades y la injusticia social, incluidas la penalización de la especulación, expropiación de pisos y locales que los bancos abandonan a su suerte, suspensión de desahucios de familias, entre otras.

Entidades firmantes.

El loKal, Acció Raval, Guerrilla Raval, Jardins de Sant Pau, Ateneu del Raval, Metzineres, Raval Rebel, Salven Drassanes, La negreta, Vecines en red, AA VV Xaraxa veïnal del Raval , Resistim Gotic, Plataforma Cap Raval nord, AA VV Gótic, Acció Riera Baixa


Acció Raval /  Redacció /