Barcelona en Comú

Barcelona En Comú defensa que el procés d’Un País en Comú garanteix la màxima participació i seguretat en les votacions i els debats polítics

Barcelona En Comú defensa que el procés d’Un País en Comú garanteix la màxima participació i seguretat en les votacions i els debats polítics

L’actual procés de debat i conformació dels òrgans transitoris del nou espai polític a Catalunya compleix amb les màximes facilitats per a la participació i la votació de totes les persones que en vulguin formar part. Aquest procés també garanteix el compliment de les tres condicions posades sobre la taula…

03/04/2017