Redacció

Aportacions per a una nova i vertadera estratègia valenciana contra el canvi climàtic

Aportacions per a una nova i vertadera estratègia valenciana contra el canvi climàtic

Òbviament les solucions passen per incidir directament sobre els principals emissors/absorbidors dels gasos hivernacle: les masses de vegetació, el sector del transport, la generació d’energia, etc. En eixe sentit, l’Estratègia Valenciana contra el Canvi Climàtic hauria de recollir aquestes propostes bàsiques: 1. Pla Forestal Valencià Els boscos regulen el clima,…

05/09/2016