Catalunya

Airbnb fa ‘lobby’ a Brussel·les per saltar-se la democràcia local a Barcelona i d’altres ciutats europees

Airbnb fa ‘lobby’ a Brussel·les per saltar-se la democràcia local a Barcelona i d’altres ciutats europees

Barcelona, 4.05.2018. Ahir l’Observatori de Corporacions d’Europa (Corporate Europe Observatory) va publicar un informe que destapa la connivència entre la Comissió Europea i Airbnb contra la regulació del lloguer vacacional a les ciutats europees. L’informe, titulat ‘UnFairbnb’, mostra com l’empresa pressiona les institucions europees per tal de minar els esforços…

04/05/2018