Redacció •  Catalunya •  27/10/2020

Més a prop de la fi de l’amenaça de les armes nuclears: el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears assoleix les 50 ratificacions necessàries per a la seva entrada en vigor

  • El passat dissabte, 24 d’octubre, el moviment pacifista de tot el món assolia una nova fita històrica en convertir-se Hondures en el país número 50 en ratificar el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears i donar pas així a la seva entrada en vigor.
  • El pasado sábado, 24 de octubre, el movimiento pacifista de todo el mundo alcanzaba un nuevo hito histórico al convertirse Honduras en el país número 50 en ratificar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y dar paso así a su entrada en vigor.
Més a prop de la fi de l’amenaça de les armes nuclears: el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears assoleix les 50 ratificacions necessàries per a la seva entrada en vigor

Comunicat del Centre Delàs

75 anys després de la devastació arran del llançament de les bombes nuclears a Hiroshima i Nagasaki, la fi de les armes nuclears deixa de ser un objectiu llunyà per passar a ser un  més plausible en haver aconseguit posicionar a una part de la comunitat internacional a favor de  l’abolició total d’aquestes armes devastadores.

El Tractat per a la Prohibició de les Armes Nuclears que va ser aprovat el 7 de juliol de 2017 per l’Assemblea General de les Nacions Unides, entrarà en vigor i es convertirà en llei internacional vinculant el pròxim 22 de gener de 2021, 90 dies després de la ratificació d’aquest dissabte passat. D’aquesta manera es prohibiran les úniques armes de destrucció massiva que encara no estaven prohibides per la legislació internacional.

Des del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, membre actiu de la campanya internacional ICAN (Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears), que va rebre l’any 2017 el Premi Nobel de la Pau per la seva feina incansable per a la prohibició de l’armament nuclear, celebrem aquest gran pas cap a un món lliure de l’amenaça de les armes nuclears.

No volem en aquesta ocasió tan especial, deixar de retre homenatge a les supervivents d’Hiroshima i Nagasaki, comunament coneguts com Hibakusha. La seva encomiable lluita de diverses dècades ha estat clau en l’assoliment d’aquesta fita històrica, i per a assegurar que una catàstrofe de la magnitud d’Hiroshima i Nagasaki no torni a repetir-se mai sota cap circumstància.

Recordem que alguns dels països que posseeixen armament nuclear en l’actualitat es van oposar al tractat durant tot el procés de negociació, i han pressionat els estats durant aquest darrer període de ratificació, amb la justificació que una iniciativa d’aquest tipus afebliria els mecanismes existents de desarmament i, concretament, el Tractat de No Proliferació Nuclear (TNP) de 1968, que ha estat repetidament criticat perquè el seu objectiu era únicament limitar el desenvolupament d’armes nuclears més enllà d’aquells països que ja les posseïen en el moment de l’aprovació del tractat de no-proliferació. I, en tot cas, fins i tot en això ha estat inefectiu. És per això que l’aprovació i l’entrada en vigor del Tractat per a la Prohibició esdevé un mecanisme imprescindible i urgent per a la prohibició i eliminació total d’aquest tipus d’armament, augmentant l’estigma i la pressió sobre les potències nuclears en disposició de generar una catàstrofe nuclear que pot amenaçar la nostra existència en el planeta.

Així, reiterem l’alegria i la importància de l’entrada en vigor d’aquest Tractat, tot i que cal treballar perquè el signin i ratifiquin els estats nuclearment armats. I celebrem aquesta fita històrica del pacifisme, com a membres de la campanya ICAN a l’Estat, però al mateix temps continuem exigint al Govern espanyol que signi i ratifiqui aquest Tractat, i alhora demani el mateix als estats socis de la Unió Europea ja que aquesta és l’única postura coherent i assenyada respecte a l’amenaça de l’arma que posa en perill la supervivència humana en el planeta.

Más cerca del fin de la amenaza de las armas nucleares: el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares alcanza las 50 ratificaciones necesarias para su entrada en vigor

75 años después de la devastación a raíz del lanzamiento de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, el fin de las armas nucleares deja de ser un objetivo lejano para pasar a ser uno más plausible en haber conseguido posicionar a una parte de la comunidad internacional a favor de la abolición total de estas armas devastadoras.

El Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares que fue aprobado el 7 de julio de 2017 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, entrará en vigor y se convertirá en ley internacional vinculante el próximo 22 de enero de 2021, 90 días después de la ratificación de este sábado pasado. De este modo se prohibirán las únicas armas de destrucción masiva que aún no estaban prohibidas por la legislación internacional.

Desde el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, miembro activo de la campaña internacional ICAN (Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares), que recibió el año 2017 el Premio Nobel de la Paz por su trabajo incansable para la prohibición del armamento nuclear, celebramos este gran paso hacia un mundo libre de la amenaza de las armas nucleares.

No queremos en esta ocasión tan especial, dejar de rendir homenaje a las supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, comúnmente conocidos como Hibakusha. Su encomiable lucha de varias décadas ha sido clave en la consecución de este hito histórico, y para asegurar que una catástrofe de la magnitud de Hiroshima y Nagasaki no vuelva a repetirse nunca bajo ninguna circunstancia.

Recordemos que algunos de los países que poseen armamento nuclear en la actualidad se opusieron al tratado durante todo el proceso de negociación, y han presionado a los estados durante este último periodo de ratificación, con la justificación de que una iniciativa de este tipo debilitaría los mecanismos existentes de desarme y, concretamente, el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) de 1968, que ha sido repetidamente criticado porque su objetivo era únicamente limitar el desarrollo de armas nucleares más allá de aquellos países que ya las poseían en el momento de la aprobación del tratado de no proliferación. Y, en todo caso, incluso en esto ha sido inefectivo. Es por ello que la aprobación y la entrada en vigor del Tratado para la Prohibición se convierte en un mecanismo imprescindible y urgente para la prohibición y eliminación total de este tipo de armamento, aumentando el estigma y la presión sobre las potencias nucleares en disposición de generar una catástrofe nuclear que puede amenazar nuestra existencia en el planeta.

Así, reiteramos la alegría y la importancia de la entrada en vigor de este Tratado, aunque hay que trabajar para que lo firmen y ratifiquen los estados nuclearmente armados. Y celebramos este hito histórico del pacifismo, como miembros de la campaña ICAN en el Estado, pero al mismo tiempo seguimos exigiendo al Gobierno que firme y ratifique este Tratado, a la vez que pida lo mismo a los estados socios de la Unión Europea ya que esta es la única postura coherente y sensata respecto a la amenaza del arma que pone en peligro la supervivencia humana en el planeta.


Centre Delàs d’Estudis per la Pau /