Redacció •  Catalunya •  01/03/2017

Catalunya com a cas radiactiu especial

El 4 de febrer de 2017 el diari portugués «Público» informava dels nivells de radiació en el riu Tajo deguts a l'activitat d'Almaraz.

Catalunya com a cas radiactiu especial

El 15 de marc de 2016 alguns mitjans dels EE.UU informaven de la detecció de vessaments de productes radioactius de dos reactors nuclears, en Nova York i Miami.

En el cas de Portugal es tractava d’una denuncia d’un organisme d’investigació; en els Estats Units les autoritats van reaccionar contra les centrals; mentre els propietaris dels reactors implicats declinaven fer declaracions.

A Catalunya en casos com aquests la indústria nuclear comptarà amb un recurs únic, un cop aprovat el Capítol setè de la Llei de pressupostos 2017 del govern PDECAT-ERC.

Els propietaris d’Ascó o Vandellòs podran declarar que ja paguen un impost per la nostra contaminació radioactiva, i que els problemes de salut que es puguin donar són competència exclusiva de l’administració sanitària.

Encara no hi ha data d’aprovació definitiva dels pressupostos 2017. Encara hi ha temps per a que els representants polítics sàpiguen que la nostra salut no és una mercaderia per negociar entre ells i la indústria nuclear. Dona suport al MANIFEST a on es demana la retirada del Capítol setè de la Llei de pressupostos. Ja comptem amb més de 900 persones.

El farem arribar a tots els grups polítics que formen el Parlament abans de que procedeixin a la votació.

Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya

–—-

CATALUÑA COMO CASO RADIACTIVO ESPECIAL

El 4 de febrero de 2017 el diario portugués «Público» informaba de los niveles de radiación en el río Tajo debidos a la actividad de Almaraz.

El 15 de marzo de 2016 algunos medios de EE.UU informaban de la detección de vertidos de productos radiactivos de dos reactores nucleares, en Nueva York y Miami.

Encara no hi ha data d’aprovació definitiva dels pressupostos 2017 En el caso de Portugal se trató de una denuncia; en los Estados Unidos las autoridades reaccionaron contra las centrales; mientras los propietarios de los reactores implicados declinaban hacer declaraciones.

En Cataluña en casos como estos la industria nuclear contará con un recurso único, una vez aprobado el Capítulo séptimo de la Ley de presupuestos 2017 del gobierno PDECAT-ERC.

Los propietarios de Ascó o Vandellós podrán declarar que ya pagan un impuesto por nuestra contaminación radiactiva, y que los problemas de salud que se puedan dar son competencia exclusiva de la administración sanitaria.

Aún no hay fecha de aprobación definitiva de los presupuestos 2017. Aún hay tiempo para que los representantes políticos sepan que nuestra salud no es una mercancía para negociar entre ellos y la industria nuclear. Apoya el MANIFIESTO donde se pide la retirada del Capítulo séptimo de la Ley de presupuestos. Ya contamos con más de 900 personas.

Lo haremos llegar a todos los grupos políticos que forman el Parlamento antes de que procedan a la votación.

Movimiento Ibérico Antinuclear en Cataluña


Almaraz /  Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) /