Redacció •  Actualidad •  01/03/2017

En Comú Podem pregunta al Govern si actuarà contra la campanya transfòbica d’Hazte Oír

Les diputades Mar García i Lucía Martín recorden que campanyes com aquesta fomenten la discriminació i reclamen mesures contra ella

Les diputades d’En Comú Podem Mar García i Lucía Martín han registrat avui una bateria de preguntes dirigides al Govern per saber què pensa fer aquest respecte a la campanya transfòbica que ha posat en marxa Hazte Oír. Des del 27 de febrer un autobús d’aquesta plataforma recorre diferents ciutats espanyoles amb els missatges transfòbics «Els nens tenen penis i les nenes tenen vulva» i «Si neixes home, ets home. Si ets dones, seguiràs sent-ho. Que no t’enganyin». La primera ciutat va ser Madrid, però en els pròxims dies també recorrerà València, Barcelona, Saragossa, Pamplona, Sant Sebastià o Bilbao, entre d’altres. El seu objectiu és protestar contra les lleis de lluita contra la LGTBIfòbia vigents en diferents comunitats autònomes.
 
La campanya s’està realitzant tant a través d’Internet com a través de suports publicitaris, entre ells l’autobús, havent estat àmpliament recollida i difosa en els mitjans de comunicació. Pel seu contingut queda clar que està directament dirigida a la infància, encara que la Llei Orgànica 8/2015, i la Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció de la infància i adolescència, han vingut a contemplar, en relació a les víctimes menors d’edat, la necessitat de garantir la seva igualtat i no discriminació per la seva especial vulnerabilitat, entre elles, per la seva orientació sexual i identitat de gènere. Cal recordar, a més, que a Espanya la incitació a l’odi, la violència o la discriminació per raó d’orientació sexual o identitat de gènere constitueix un delicte penal.
 
«Aquest autobús és una mostra més d’un sistema de gènere que fomenta la transfòbia, basat en un binarisme home – dona que no reflecteix la diversitat sexual i de gènere que ens envolta», assenyala la diputada Mar García. «Campanyes tan vistoses com la d’Hazte Oír no fan més que reflectir un problema estructural en la nostra societat i contra el qual cal actuar des de la base. El nostre compromís és lluitar contra les campanyes com la de l’autobús però també contra les discriminacions a què s’enfronten les persones trans cada dia», afegeix. En aquesta mateixa línia, la diputada Lucía Martín lamenta que aquesta campanya «és una expressió que posa de manifest que vivim en una societat transfòbica, que no tolera expressions de gènere diverses i que ens marca uns rols i unes identitats determinades en funció del sexe que ens assignen en néixer. Aquesta construcció social genera estigma i discriminació i cal lluitar contra ella».
 
Per tot això, En comú Podem reclama al govern que expliqui si pensa prendre mesures contra aquesta campanya i també contra totes les campanyes que fomentin la discriminació, i li pregunta com fomentarà una educació basada en la diversitat sexual i de gènere.

——————————

En Comú Podem pregunta al Gobierno si actuará contra la campaña transfóbica de Hazte Oír  

Las diputadas Mar García y Lucía Martín recuerdan que campañas como esta fomentan la discriminación y reclaman medidas contra ella 

Las diputadas de En Comú Podem Mar García y Lucía Martín han registrado hoy una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para saber qué piensa hacer este respecto a la campaña transfóbica que ha puesto en marcha Hazte Oír. Desde el 27 de febrero un autobús de esta plataforma recorre distintas ciudades españolas con los mensajes transfóbicos “Los niños tienen pene y las niñas tienen vulva” y “Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujeres, seguirás siéndolo. Que no te engañen”. La primera ciudad fue Madrid, pero en los próximos días también recorrerá Valencia, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, San Sebastián o Bilbao, entre otras. Su objetivo es protestar contra las leyes de lucha contra la LGTBIfobia vigentes en distintas comunidades autónomas.
 
La campaña se está realizando tanto a través de Internet como a través de soportes publicitarios, entre ellos el autobús, habiendo sido ampliamente recogida y difundida en los medios de comunicación. Por su contenido queda claro que está directamente dirigida a la infancia, aunque la Ley Orgánica 8/2015, y la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección de la infancia y adolescencia, han venido a contemplar, en relación a las víctimas menores de edad, la necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad, entre ellas, por su orientación sexual e identidad de género. Cabe recordar, además, que en España la incitación al odio, la violencia o la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género constituye un delito penal.
 
«Este autobús es una muestra más de un sistema de género que fomenta la transfobia, basado en un binarismo hombre – mujer que no refleja la diversidad sexual y de género que nos rodea», señala la diputada Mar García. «Campañas tan vistosas como la de Hazte Oír no hacen más que reflejar un problema estructural en nuestra sociedad y contra el que hay que actuar desde la base. Nuestro compromiso es luchar contra las campañas como la del autobús pero también contra las discriminaciones a las que se enfrentan las personas trans cada día», añade. En esta misma línea, la diputada Lucía Martín lamenta que esta campaña «es una nueva expresión que pone de manifiesto que vivimos en una sociedad transfóbica, que no tolera expresiones de género diversas y que nos marca unos roles y unas identidades determinadas en función del sexo que nos asignan al nacer. Esta construcción social genera estigma y discriminación y hay que luchar contra ella».
 
Por todo ello, En Comú Podem reclama al gobierno que explique si piensa tomar medidas contra esta campaña y también contra todas las campañas que fomenten la discriminación, y le pregunta cómo va a fomentar una educación basada en la diversidad sexual y de género.

En Comú Podem /  HazteOir /