Rede Natura 2000

Demandan a caducidade dunha mina na Gudiña por afectar ao Parque Natural de Montesinhos e ao LIC Pena Maseira

Demandan a caducidade dunha mina na Gudiña por afectar ao Parque Natural de Montesinhos e ao LIC Pena Maseira

A lexislación establece que as as concesións mineiras caducarán de non iniciarse os traballos ou por incumprimento dos prazos aprobados nos proxectos, mentres que as DIA perden a súa vixencia aos 4 anos. Non obstante, a Administración mineira non só non iniciou os trámites de caducidade, se non que tentou…

09/08/2021