Redacció •  Vivienda •  25/02/2022

La nova Llei Stop Desnonaments catalana ja és una realitat!

Hem aconseguit aprovar la nova Llei que aturarà milers de desnonaments amb lloguers socials per a famílies en situació de vulnerabilitat, recuperant les mesures anulades fa un any.

La nova Llei Stop Desnonaments catalana ja és una realitat!

Avui és un dia històric per deixar enrere els desnonaments a Catalunya! Gràcies a la força de la PAH, dels col·lectius en defensa pel dret a l’habitatge i de la ciutadania organitzada hem aconseguit aprovar la nova Llei antidesnonaments amb la que aconseguirem signar milers de lloguers socials arreu de Catalunya.

El camí per arribar fins aquí no ha estat fàcil. Al 6 de febrer de 2021 el Tribunal Constitucional va anul·lar al gener del 2021 després d’un recurs del PP contra les mesures antidesnonaments d’ampliació de la Llei 24/2015 aprovades amb el Decret Llei 17/2019, deixant desamparades a milers de famílies que estaven esperant el seus lloguer socials i abocades a patir un possible desnonament.

Des de llavors el Grup Promotor de la Llei 24/2015 hem treballat sense descans. Al febrer milers de persones vam expressar el rebuig al nou atac del PP i la banca contra les mesures antidesnonaments en una manifestació multitudinària. Al juny del mateix any vam presentar i registrat una nova proposició llei amb el suport de ERC, Junts x Catalunya, CUP i En Comú Podem amb el compromís d’aprovar-la el més aviat possible. Posteriorment el grup parlamentari de Junts va presentar set esmenes que la debilitaven, quedant bloquejada la tramitació. I finalment vam aconseguir desbloquejar la situació i arribar de nou a un acord, al qual es va sumar el PSC.

Si el problema era, segons el Tribunal, que calia fer una llei i no un decret, la llei ja és aquí!

Les mesures que avui recuperem per a les persones en exclusió residencial són:

  • Renovacions obligatòries dels lloguers socials dels grans tenidors quan arriben a la seva fi: milers de persones amb lloguers socials signats el 2015, evitaran el seu desnonament amb aquesta mesura imprescindible per evitar una nova onada de desnonaments.
  • Lloguers socials obligatoris per a llars vulnerables en fi de contractes de lloguer: per evitar els desnonaments invisibles de famílies en exclusió residencial, que s’han quedat a l’habitatge després de l’extinció del seu contracte de lloguer amb un gran tenidor.
  • Lloguers socials obligatoris per a llars vulnerables sense títol: imprescindible per a les famílies que per falta d’alternatives han hagut d’ocupar pisos de bancs o voltors i que hi estiguin vivint abans de l’1 de juny 2021, o perquè després d’una execució hipotecària o demanda de desnonament d’hipoteca han quedat sense títol al mateix pis, causa de milers de desnonaments anuals.

Les millores destacades i el mecanisme de foment que s’introdueix són:

  • Ampliació de la definició de gran tenidor: inclourà ara persones jurídiques de més de 10 habitatges, protegint més gent (mantenint-se en 15, per tant, tal com estava en persones físiques).
  • L’obligació d’oferir lloguer social en casos d’extinció de contracte: serà vigent durant 5 anys si el GT és persona física, 7 si és persona jurídica, i 12 si és banc o fons voltor. Abans la vigència de la mesura eren 3 anys. Cada contracte individual signat dins aquesta vigència ha de tenir la durada establerta a la LAU.
  • Control d’ofertes de lloguer social obligatori: també per part de la Generalitat i no només dels ajuntaments, i límit d’un mes per part del gran tenidor a fer l’oferta.
  • Ampliació a 7 anys de la cessió obligatòria d’habitatges buits dels bancs i voltors: permet mobilitzar durant més temps pisos buits provinents de desnonaments.
  • Elaboració d’un registre de grans tenidors de persones jurídiques de més de 10 habitatges: per facilitar el compliment de la llei i la sanció si es tracta d’esquivar.
  • Mesura de foment per evitar desnonaments: a canvi de no posar demanda de desnonament o si l’aturen, els grans tenidors no vinculats a bancs i voltors podran sol·licitar a la Generalitat que els llogui l’habitatge on viu una família en risc de desnonament a preu de protecció oficial, quedant-se aquests com a inquilines amb un lloguer social amb l’administració. Es manté l’obligació de lloguer social si no s’hi acullen, amb les sancions corresponents si s’incompleix.

A partir d’ara exigim el compliment íntegre i sense dilacions de la Llei i vetllarem per fer-la efectiva. En aquest sentit estem preparant accions per aconseguir signar els màxims lloguers socials i exigim com a primera mesura a la Generalitat de Catalunya que en els pròxims dies es signin els 4.000 lloguers socials que s’estan esperant des de l’anul·lació. Cal exigir als grans tenidors que compleixin: no podem perdre ni un segon i ni un lloguer social.

En aquest sentit ja podem anunciar que el proper dia 9 de març ens reunirem amb el President de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, on li demanem que assumeixi personalment aquest compromís, vetllant pe compliment de la llei recuperada i posant en marxa un Pla de Xoc immediat per posar les meses d’emergencia a zero i reclamar als grans tenidors que es signin els màxims lloguers socials antidesnonaments possibles.

Avui és un dia de celebració! Demà, segueix la lluita per guanyar una vida digna amb dret a l’habitatge i sense desnonaments!


Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) /