Redacción •  Galicia •  20/03/2022

CCOO logra que a Xustiza lle recoñeza os dereitos de conciliación a unha traballadora da Xunta de Galicia

  • CCOO, a través dos servizos xurídicos do sindicato en Ourense, logra un novo avance no recoñecemento dos dereitos de conciliación da vida laboral e familiar para as traballadoras dependentes da administración pública galega. A instancias do sindicato, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declarou o dereito dunha traballadora dunha escola infantil a adaptar o seu horario laboral de maneira que lle permitise atender o coidado dos seus pais.

CCOO logra que a Xustiza lle recoñeza os dereitos de conciliación a unha traballadora da Xunta de Galicia

Esta petición fora, inicialmente, denegada polo Consorcio Galego de Servizos e Igualdade e Benestar (CGSIB). Agora, o alto tribunal galego dálle a razón a afectaa e condena a ente instrumental —dependente da Consellaría de Política Social— a aboarlle a cantidade de 3000 euros en concepto de danos e prexuízos.

A traballadora levaba varios anos na quenda de mañá, pero foi cambiada á quenda de tarde cun horario laboral de 13:00 a 20:00 horas. Na súa solicitude, pedía poder traballar en horario de 9 a 16 horas, pero o Consorcio negouse. Por esta razón, os servizos xurídicos de CCOO en Ourense presentaron a correspondente demanda ante a Sala do Social do TSXG, que lle recoñece á denunciante o dereito a ter un horario compatible coa atención e coidado dos seus proxenitores, que polo seu estado de saúde precisan axuda e atención para a realización das actividades da súa vida diaria.

O Tribunal ve suficientemente acreditado e xustificado a petición da traballadora e conclúe que o recoñecemento do dereito non supón para o Consorcio «unha especial dificultade organizativa e produtiva», xa que a denunciante «non viña prestando servizos na quenda de tarde ata agora». Así mesmo, o centro de traballo conta con oito educadoras e ningunha outra persoa goza de medidas de conciliación ou adaptación.

«Lamentable» actitude do Consorcio

Para CCOO é «especialmente lamentable» que esta vulneración de dereitos parta dunha entidade como o Consorcio Galego da Igualdade e do Benestar, cuxa finalidade é precisamente a prestación de servizos de conciliación para a cidadanía galega —como escolas infantís, residencias ou centros de día.

O sindicato insta a Consellaría de Política Social a que non permita que, a Xerencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar «siga conculcando o exercicio dos dereitos de conciliación ao seu propio persoal e siga malgastando diñeiro público en indemnizacións, xa que non é a primeira traballadora que ten que demandar para poder exercer os seus lexítimos dereitos en materia de conciliación», sinala CCOO.


CCOO /  derechos laborales /