Redacción •  Catalunya •  28/12/2021

A partir d’avui 28, vaga al Bus Turístic de Barcelona

L’empresa adjudicatària, MagmaCultura, ha simulat una negociació sense oferir cap solució als problemes de la plantilla.

A partir d’avui 28, vaga al Bus Turístic de Barcelona

Les negociacions entre l’empresa MagmaCultura i el Comitè de Vaga del Barcelona Bus Turístic semblava que anaven en bona direcció en el seu primer acostament el dia 23. Semblava veure’s una certa intenció, per part de MagmaCultura, a esmenar els seus errors amb la plantilla d’Informadors en temes tan importants com la sortida de l’ERTO o el pagament d’imports pendents.

No obstant això, ahir 27 de desembre, l’empresa va decidir que l’acta que va fer arribar al Comitè de Vaga i que aquest va modificar perquè el redactat no fos tan ambigu, quedés en paper mullat. S’han retractat de la majoria de millores cenyint-se a complir només els punts que, per llei, estan obligats a complir (lliurament de documentació segons art. 64 ET).

Una vegada acabada la reunió s’ha emplaçat a tota la plantilla d’informadors a una assemblea virtual per a detallar-los els acords i demanar que els validin o no mitjançant una votació “a mà alçada”. El resultat d’aquesta assemblea ha donat un altre rotund SI a la vaga. Per tant els dies 28, 29 i 30 de desembre els i les informadores estarem manifestant-nos, a partir de les 8.30h en Plaça Catalunya pels nostres drets. 

Durant tres dies 83 treballadors i treballadores estarem cridades a la Vaga per fer paleses les nostres reivindicacions.

A partir de hoy 28, huelga en el Bus turístico

La empresa adjudicataria, MagmaCultura, ha simulado una negociación sin ofrecer ninguna solución a los problemas de la plantilla.

Las negociaciones entre la empresa MagmaCultura y el Comité de Huelga del Barcelona Bus Turístico parecía que iban en buena dirección en su primer acercamiento el día 23. Parecía verse cierta intención, por parte de MagmaCultura, en subsanar sus errores con la plantilla de Informadores en temas tan importantes como la salida del ERTE o el pago de importes pendientes.

Sin embargo, ayer 27 de diciembre, la empresa decidió que el acta que hizo llegar al Comité de Huelga y que éste modificó para que el redactado no fuera tan ambiguo, fuera solo papel mojado. Se han retractado de la mayoría de mejoras ciñéndose a cumplir sólo los puntos que, por ley, están obligados a cumplir (entrega de documentación según art. 64 ET).

Una vez terminada la reunión se ha emplazado a toda la plantilla de informadores a una asamblea virtual para detallarles los acuerdos y pedir que los validen o no mediante una votación “a mano alzada”. El resultado de esta asamblea ha dado otro rotundo SI a la huelga. Por tanto los días 28, 29 y 30 de diciembre los informadores estaremos manifestándonos, a partir de las 8.30h en Plaça Catalunya por nuestros derechos.

Durante tres días 83 trabajadores y trabajadoras estaremos llamadas a la Huelga para hacer patentes nuestras reivindicaciones.


CGT Catalunya /