Redacció •  Catalunya •  23/01/2023

Esquerra Republicana evidencia les vulneracions de drets a l’estat espanyol en les contribucions a l’informe sobre l’Estat de Dret de la Comissió Europea

Els republicans presenten recomanacions en els àmbits del sistema judicial, la lluita contra la corrupció o la llibertat d’expressió.

Esquerra Republicana evidencia les vulneracions de drets a l’estat espanyol en les contribucions a l’informe sobre l’Estat de Dret de la Comissió Europea

Esquerra Republicana ha presentat una proposta per completar l’informe sobre l’evolució de l’Estat de Dret a Espanya que cada any redacta la Comissió Europea. En el procés d’elaboració, la Comissió obre un període perquè hi puguin participar organitzacions de la societat civil, una ocasió que els republicans han aprofitat per fer les seves aportacions en diferents àmbits com el funcionament del sistema judicial, la lluita contra la corrupció o el pluralisme als mitjans de comunicació.

Així, Esquerra ha destacat la feina feta en matèria legislativa, sobretot a través de la recent reforma del Codi Penal, per tal d’apropar el sistema espanyol a les democràcies europees. Malgrat tot, però, els republicans asseveren al llarg de les seves contribucions que els avenços són insuficients i que cal lluitar contra la criminalització que els moviments socials encara avui pateixen a Espanya.

En aquest sentit, les apreciacions d’Esquerra Republicana també posen en relleu les deficiències de l’estat espanyol en independència judicial, que es tradueixen en la imparcialitat dels jutges en casos com el dels líders del procés o en la caducitat del mandat del Consell General del Poder Judicial, un fet que ja va denunciar el Grup d’Estats contra la Corrupció (GRECO) el passat mes de desembre. Les aportacions també contemplen una referència a l’anomalia del Tribunal de Cuentas i a la seva estructura i funcions, que sovint comporten duplicitat de sancions.

Més enllà del funcionament deficient i arbitrari del sistema judicial, els republicans apunten que la involució democràtica a l’estat espanyol es manifesta en altres camps, com en l’escassa lluita contra la corrupció. Tal com reblen els republicans, recolzats per les valoracions de l’organització Transparència Internacional, en els darrers anys Espanya gairebé no ha avançat en el desplegament de la directiva europea Whistleblower, una normativa amb l’objectiu de protegir els denunciants de casos de corrupció.

Un darrer punt que intensifica la vulneració de drets a l’Estat és el retrocés de la llibertat d’expressió, un fet que incideix negativament en el pluralisme als mitjans de comunicació. I, en aquest sentit, hi juguen un paper destacat algunes mesures del marc legal espanyol que s’utilitzen per atacar a periodistes i mitjans. En són un exemple els delictes de difamació, revelació de secrets o injúries a la corona. Tal com expliquen els republicans, la mera existència d’aquests delictes en una democràcia actual suposa un exemple regressiu a nivell internacional.

D’aquesta manera, Esquerra Republicana evidencia les mancances democràtiques de l’estat espanyol i espera que la Comissió Europea pugui complementar l’informe sobre l’Estat de Dret 2023.


ERC /