Redacción •  Catalunya •  14/01/2023

Societats científiques aconsellen minimitzar la contaminació electromagnètica de l’ús del mòbil

  • Ecologistes en Acció es fa ressò dels nous consells proteccionistes d’ús de la telefonia mòbil de la Societat Espanyola de Protecció Radiològica (SEPR), per a minimitzar l’exposició a emissions electromagnètiques.
Societats científiques aconsellen minimitzar la contaminació electromagnètica de l’ús del mòbil

La SEPR, secció espanyola de la IRPA (Associació Internacional de Protecció Radiològica), assenyala en elsseus consellsque els mòbils “podrien tenir efectes no desitjats en algunes persones a causa de l’exposició a la radiació electromagnètica”. Reconeix que els límits normatius d’exposició actuals no atenen els indicis d’efectes nocius potencials en persones sensibles o vulnerables, en “exposició prolongada o repetida a intensitats subtérmicas”.

Per a arribar a aquestes conclusions, la SERP al·ludeix a la recent revisió ampliada i actualitzada de l’evidència científica, dels riscos cancerígens, reproductius i del desenvolupament, delServei de Recerca del Parlament Europeu(EPRS). Aquesta revisió conclou que aquestes radiacions “són probablement cancerígenes per a humans […] afecten clarament la fertilitat masculina i possiblement afecten la fertilitat femenina”, així com “poden tenir possibles efectes adversos en el desenvolupament d’embrions, fetus i nounats”.

Com minimitzar la contaminació electromagnètica del mòbil

La SEPR aconsella a la població general una sèrie de mesures, entre altres: no aproximar el telèfon al capdavant (usar altaveu o mans lliures, prevaler missatges de text i veu); aproximar-ho només amb la connexió establerta i canviar-ho d’oïda; limitar el número i durada de crides; evitar el contacte directe del mòbil amb el cos (no portar-lo en el cinturó o butxaques dels pantalons o camisa); evitar les trucades telefòniques en viatjar (tren, automòbil); evitar crides amb mala cobertura (ascensors); posar-ho en manera avió quan no es vagi a cridar (això evita l’enviament permanent de senyals intensos i un consum energètic innecessari); no usar accessoris i fundes que bloquegin l’emissió; allunyar el telèfon durant el somni o desconnectar-lo (en manera avió i sense wifi); evitar l’exposició a la llum blava (especialment durant la nit suspendre l’ús de pantalles almenys una hora abans de ficar-se al llit); derivar les trucades de mòbils i telèfons sense fils al telèfon fix; cridar a través de l’encaminador -dispositiu amb cable ethernet-; limitar l’enviament i reproducció d’arxius grans (si veurà una pel·lícula en el seu dispositiu, millor descarregar-la prèviament i veure-la en manera avió).

En el cas de nenes i nens, la SEPR recorda la seva major vulnerabilitat potencial i sol·licita supervisar-los i limitar-los l’ús de telèfons mòbils. En cas de necessitat, aconsella facilitar-los un dispositiu deshabilitat (manera avió, sense wifi, ni Bluetooth) amb els continguts prèviament carregats.

Així mateix, remet a les recomanacions de diverses agències governamentals responsables de la protecció de la salut infantil, i organismes com l’Acadèmia Estatunidenca de Pediatria (AAP): «evitar l’exposició dels nens a telèfons cel·lulars i altres dispositius que emeten radiació electromagnètica” i “retardar l’ús de telèfons mòbils per a nens, si és possible fins a l’edat de 14 anys”.

Com minimitzar la contaminació electromagnètica del wifi

La SEPR desaconsella romandre temps en la proximitat de l’encaminador i recomana apagar-lo quan no s’usa. Altres entitats de la IRPA, com les 17 societats científiques de protecció radiològica iberoamericanes incloses en laCIPRACEM, o agències estatals com elComitè Nacional Rus de Protecció Contra les Radiacions No Ionitzants, aconsellen prevaler la connexió per cable (evitant el wifi, especialment en l’àmbit educatiu) i fins i tot, en el cas de la CIPRACEM, aposten per un accés a la connexió per cable en llocs públics, places i avingudes (connectors RJ-45).

Els consells de la SEPR, presentats en elCongrés Iberoamericà de Magnetobiologiaa Madrid (novembre de 2022), coincideixen i es complementen amb els de les societats científiques de radioprotecció esmentades, col·legis mèdics europeus (com en laDeclaració de Nikosia) i nombroses agències sanitàries de diferents països, en la línia sol·licitada per laResolució 1815 de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa.

La SEPR indica que “els efectes de les ones mil·limètriques utilitzades en telefonia 5G encara estan poc estudiats”. Ecologistes en Acció exposa que, per aquest motiu, el Servei de Recerca del Parlament Europeu (EPRS) ja va sol·licitar en 2021 una moratòria de les Ondas Mil·limètriques del 5G en el seuestudi sobre 5G i salut. Així mateix, Julio Carmona, portaveu de l’organització ecologista, recorda que aquesta proposta de moratòria està recollida en laIniciativa Ciutadana Europea STOP 5G,desenvolupant-se actualment, i enmocions municipalscom l’aprovada recentment enValdemorillo.

Ecologistes en Acció, des de la seva campanyad’escola saludable, sol·licita a les diferents administracions sanitàries i educatives que atenguin a aquestes alertes i difonguin aquests consells proteccionistes de la SEPR (i aquells que els complementin) en l’àmbit dels dispositius sense fils i electrònics en general. “Necessitem caminar cap a un ús autoregulat de la tecnologia digital que sigui sobri, biocompatible, decreixentista, anticonsumista, crític i ètic”, conclou Carmona.


móviles /