Redacción •  País Valencià •  05/10/2022

Posicionament executiva de Compromís sobre reforma fiscal

La nova reforma fiscal ha d’anar més enllà de la progressivitat de les rendes del treball i interpel·lar també a l’acumulació de riquesa amb mesures com la modificació dels paràmetres de l’Impost de Patrimoni o la creació d’un impost al luxe que grave la inscripció d’estos bens en societats mercantils.

Posicionament executiva de Compromís sobre reforma fiscal

L’Executiva de Compromís entén que el debat sobre la reforma fiscal és també un debat sobre el model de societat i el paper dels serveis públics i la resta de polítiques que impulsa un determinat govern. Per això, davant este debat, refermem la nostra aposta per una societat més igualitària, on totes les persones tinguen garantits els seus drets i les seues necessitats estiguen cobertes. Manifestem, així mateix, la nostra voluntat de seguir enfortint els serveis públics (l’educació, la sanitat, els serveis socials, etc) com a element clau de cohesió social i benestar de la ciutadania.

El propi Acord del Botànic 2 en el seu eix sisé sobre “Fiscalitat progressiva” fa referència a la consolidació de la reforma tributària que va configurar un sistema fiscal progressiu com a garantia del sosteniment dels serveis públics i de la igualtat d’oportunitat, desenvolupant també els tributs propis, i estableix el compromís d’incidir en una major progressivitat en el tram autonòmic del IRPF.

La resolució adoptada el passat dijous per les Corts en el marc del Debat de Política General delimita de forma clara els objectius de la reforma fiscal que està debatent-se al si de Consell, amb una millora de la progressivitat i la redistribució del sistema tributari valencià, beneficiant a les famílies amb rendes mitjanes i baixes, i amb més contribució de les rendes altes.

No obstant això, la nova reforma fiscal ha d’anar més enllà de la progressivitat de les rendes del treball i interpel·lar també a l’acumulació de riquesa amb mesures com la modificació dels paràmetres de l’Impost de Patrimoni o la creació d’un impost al luxe que grave la inscripció d’estos bens en societats mercantils.

És per això que l’Executiva de Compromís acorda:

  1. Donar suport a l’equip negociador de Compromís al Consell per aconseguir una reforma fiscal que siga coherent amb les principis establerts en l’Acord del Botànic i en la resolució aprovada en el passat Debat de Política General.
  1. Refermar el seu compromís amb l’enfortiment dels serveis públics i les polítiques d’ajuda a les famílies valencianes, sent per això fonamentals els recursos que s’obtenen tant d’un sistema de finançament que ha de ser reformat de forma immediata, com del sistema tributari valencià que ha de ser progressiu i on s’ha de beneficiar a les rendes mitjanes i baixes i aconseguir una major aportació de les rendes altes i grans patrimonis.
  1. Treballar per uns pressupostos valencians que tinguen com a prioritat ajudar a les famílies valencianes, crear ocupació de qualitat, enfortir els serveis públics i lluitar contra l’emergència climàtica amb instruments de coordinació entre els representants de Compromís al Consell, les Corts i la pròpia Executiva.

Compromís /