Redacción •  Euskal Herria •  03/04/2018

Jornadas: Errekaleor Antifaxista!

Encuentro Antifascista / Nuevos 'Encuentros Antifascistas' tras los celebrados en Kukutza en 2005 y 2010.

Topaketa Antifaxista / 'Topaketa Antifaxista' berria 2005 eta 2010ean Kukutzan ozpatutakoen ondoren.

Jornadas: Errekaleor Antifaxista!

Por parte de algunxs compañerxs del barrio de Errekaleor, visto la problemática del fascismo en el contexto político- social de hoy en día, surgen las jornadas del 5 al 7 de abril queriendo ofrecer un espacio real para poder responder a las necesidades de debate y análisis en cuanto a este tema. 

Somos conscientes que no es un problema nuevo. Hemos vivido durante la historia acontecimientos que responden a la expresión más clara de movimientos fascistas (Hitler, Mussolini, Franco…), pero somos conscientes también de que esos movimientos militarizados son la punta del iceberg y que detrás arrastran mecanismos no identificados a tiempo puestos en marcha de la mano del capitalismo antes de llegar a ese extremo. Entendemos que esta victoria temporal del fascismo es consecuencia o producto de relaciones económicas, políticas e ideológicas entre las clases de dentro del sistema. Querríamos añadir que, la ideología fascista, la entendemos como un movimiento y estrategia que responde a las necesidades del capital en cierto momento de su ciclo y que busca en todo momento la desmovilización de la clase obrera mediante el miedo, la sensación de falta de alternativa económica y la represión.

Tenemos claro que la victoria del fascismo no es algo inevitable, pero algo nos ha fallado a la hora de hacerle frente para que hoy en día este volviendo a resurgir, y por eso creemos que uno de nuestros quehaceres tendría que ser una teorización y análisis en torno al fascismo y movimientos de hoy en día para poder combatirlo. Históricamente, al sistema le ha interesado mantener a la clase obrera lejos de la teoría del fascismo, para así poder mantenernos lejos de una estrategia y táctica para combatirla, hagámosle frente a eso.  

Por todo esto, nos parece muy importante teniendo como base la conciencia de clase, poder crear espacios formales tanto informales para poder debatir, analizar y compartir experiencias en torno a los movimientos que están surgiendo hoy en día. Por lo tanto, queremos hacer nuestra pequeña aportación mediante estas jornadas, sabiendo que no son precedente, pero esperando que sea una pequeña parte dentro de un recorrido para la concienciación y formación de la clase obrera.

Apirilak 5, 6 eta 7an Errekaleorren ikusiko garelakoan!v

Errekaleorreko hainbat kideren partetik, egungo testuinguru politiko -sozialean faxismoaren gorakadaren problematikaren harira, hauek landu eta eztabaidatzeko espazio desberdinen beharrei erantzun erreal bat eskaini nahian sorturiko jardunaldiak ditugu Apirilak 5, 6 eta 7an auzoan bertan antolatu ditugunak. Jakin badakigu ez dela orain berriki sortu den arazo bat. Izan ditugu gure historian zehar faxismoaren espresio argienari erantzun dioten mugimendu sozialak (Hitler, Mussolini, Franco…), baina kontziente gara guztiz izeberg-aren punta direla horrelako mugimendu militarizatuak eta atzetik garaiz identifikatu ez diren mekanismoak martxan jartzen dituela kapitalak estremo horretara iritsi baino lehen. Izan ere, faxismoaren garaipen tenporal hau sistema barneko klaseen arteko erlazio ekonomiko, politiko eta ideologiko baten ondorio izan den produktua dugu.  Aipatu nahiko genuke, ideologia faxista nolabait esateko, kapitalaren interes eta momentuko beharrizanei erantzuten dien mugimendu eta estrategia bezala ulertzen dugula. Langile klasearen desmobilizazioa bilatzen duela beldurra, ekonomikoki alternatiba ezaren irudipena eta errepresioaren bitartez, besteak beste.

Argi dugu faxismoaren garaipena ez dela ekidin ezina, baina zerbait egon da zeinetan ez dugun asmatu hau konbatitze aldera, eta zerbait hori aztertu eta teorizatzea izan beharko litzateke faxismoa garaitze alderako gure egungo lanetako bat. Historikoki langile klasea faxismoaren teoriatik urrun mantentzea komeni izan zaio sistemari, honi aurre egiteko estrategia eta taktika zuzenetatik urrun mantentze aldera, beraz, egin diezaiogun aurre honi ere.Horregatik, oso garrantzitsua iruditzen zaigu klase kontzientzia oinarri, egungo testuinguruan sortzen ari diren mugimenduak aztertu eta gure artean esperientziak elkarbanatu eta debatitzeko espazio formal zein informalak sortzen hastea. Horri begira, beraz, gure ekarpen xumea egin nahi dugu jardunaldi hauek antolatuz, jakinik ez dela aurrekaria izango baina esperoz langile klasearen kontzientziazio eta formakuntzei begira jarraituko duen prozesu baten parte txiki bat izango dela.

 

Errekaleor Antifaxista /