Redacció •  Catalunya •  20/07/2020

«Des de la CNT Barcelona fa temps que denunciem l’alarmant augment de la sinistralitat laboral»

Aquí adjuntem i copiem dades en forma de gràfics i anàlisi de les causes i conseqüències.

«Des de la CNT Barcelona fa temps que denunciem l’alarmant augment de la sinistralitat laboral»

LA PRECARIETAT LABORAL MATA

Des de CNT venim denunciant des de fa anys la preocupant i alarmant canvi de tendència a l’alça de la sinistralitat laboral. Les dades actualitzades pel ministeri de Treball el 12 de juny de 2020 mostren un augment de les xifres del 20,9% respecte l’any anterior. La comunitat autònoma amb més morts per accident laboral és Andalusia, seguida per Catalunya.

De l’evolució del registre de les persones mortes en accidents laborals entre 1988 y 2019 s’observa un preocupant augment progressiu a partir de l’any 2012 .
Any 2013: 558 persones mortes.
Any 2014: 580 persones mortes
Any 2015: 629 persones mortes
Any 2016: 693 persones mortes
Any 2017: 699 persones mortes
Any 2018: 729 persones mortes
Any 2019: 716 persones mortes.
• Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social, www.epdata.es

L’any 2012 com inici de la data de pujada no és casual. La sinistralitat laboral augmenta just l’any 2013, un any desprès de la entrada en vigor de la Reforma Laboral. Aquesta Reforma va facilitar l’abaratiment del acomiadament individual i col·lectiu, va possibilitar les modificacions substancials de forma unilateral per l’empresari de les condiciones dels treballadors/res, va precaritzar la contractació amb unes conseqüències nefastes amb la generalització de la contractació temporal i a temps parcial. La contractació temporal, a més, genera fortes dificultats per iniciar lluites sindicals fortes als nostres centres de treball com a eina per denunciar els riscos laborals que patim i exigir les mesures idònies per contenir-los. La rotació constant en noves feines precàries comporta una gran inestabilitat a les nostres vides però també a la nostra militància sindical. Res d’aquest model laboral que ens han imposat és casual. Pretenen treballadors i treballadores aïllades i desprotegides i això té greus conseqüències, també per la nostra salut. No els hi importa les nostres vides, només els seus beneficis.

Les noves feines i com volen organitzar el treball ( plataformes virtuals , etc) en oposició a donar-nos majors facilitats amb les noves tecnologies , resulten incompatibles pel benestar de les treballadores: adquireixen especial rellevància els riscos psicosocials, però també físics: inclús més exposats que mai a una alta sinistralitat sense règim de protecció de la SS com és el cas dels falsos autònoms.
Ens situem en un mercat laboral ,des de fa anys , caracteritzat per la temporalitat i la incertesa, però ara més que mai amb els efectes de la pandèmia al drama d’un augment brutal de l’ atur.

Les xifres mostren que la major part de les empreses han retallat les seves inversions en prevenció. L’estat lluny de pal·liar aquesta tendència i legislar per protegir els drets dels i les treballadores en matèria de prevenció de riscos laborals va aprovar mesures com les del 2015 on facultava a l’empresari de menys de 25 treballadors assumir per sí sol al gestió de la prevenció de riscos laborals o l’any 2014 amb les preocupants mesures de la Llei de Mútues. Aquesta llei va crear la gran oportunitat per les empreses de seguir ocultant de forma sistemàtica les malalties professionals. Per si no fos poc, la reforma de la llei de mútues va consolidar que els criteris econòmics es situessin per sobre de la nostra salut , criminalitzant les incapacitats temporals. Sabem de sobres que la legalitat mai ha salvat les nostres companyes. Amb aquest sistema preventiu cada cop més fràgil les nostres vides i la nostra salut està exposada a la sort de l’avarícia del empresari. Des de CNT apostem per crear cada cop més i a cada centre de treball seccions sindicals fortes on plegades exigim a les empreses l’aplicació de mesures que protegeixin la nostra salut més enllà d’una normativa en prevenció de riscos laborals que queda curta atenent les xifres mortals: més de 2100 persones mortes en els darrers tres anys.

La nostra lluita, en memòria de les persones assassinades pel terrorisme patronal !!!

Dilluns, 20 de juliol de 2020
Barcelona


CNT Barcelona /  precariedad laboral /