Organización Galega de Comunidades de Montes

Comunicado ante a lei de montes veciñais presentada pola Consellería do Medio Rural

Comunicado ante a lei de montes veciñais presentada pola Consellería do Medio Rural

Comunicado Neste proxecto de lei de montes veciñais, presentado pola Consellería do Medio Rural, prantexase unha nova definición da veciñanza comuneria. Son veciños/as comuneiros/as as persoas que viven no lugar , aldea ou parroquia onde existe o monte veciñal. Modificar a condición de veciño/a comuneiro/a só se pode entender…

26/04/2022