Ecologistes en Acció

Els rius catalans estan profundament contaminats amb plaguicides i altres tòxics

Els rius catalans estan profundament contaminats amb plaguicides i altres tòxics

Les dades analitzades mostren serioses deficiències en la legislació, que se centra a analitzar substàncies en desús mentre deixa fora de l’anàlisi d’altres àmpliament emprades actualment. Per citar un exemple, queda sense analitzar el 80 % dels plaguicides que s’utilitzen avui als camps. L’anàlisi de les dades també deixa palès que…

12/05/2022