Contaminación atmosférica

A contaminación atmosférica cae en Galicia aos seus niveis máis baixos da última década

A contaminación atmosférica cae en Galicia aos seus niveis máis baixos da última década

A poboación máis afectada pola contaminación do aire en 2020 concentrouse na Coruña, Arteixo e Vigo, debido aos niveis de partículas e dióxido de xofre (SO2). Os niveis do canceríxeno benzo(α)pireno (BaP) na Coruña seguen a ser moi preocupantes. A súa orixe principal semella industrial, mais cómpre un estudo específico…

22/06/2021