Compromiso por Galicia

Compromiso por Galicia manifesta o seu apoio á loita do colectivo dos axentes forestais

Compromiso por Galicia manifesta o seu apoio á loita do colectivo dos axentes forestais

MANIFESTO DE APOIO AOS AXENTES FORESTAIS DE GALICIA   Os colectivo de Axentes forestais/medioambietais de Galicia, funcionarios públicos da Xunta de Galicia, que entre outras cousas desempeñan funcións de policía e custodia do patrimonio natural deste país, control na xestión dos recursos piscícolas e cinexéticos, xestión e control no aproveitamento…

21/08/2018