Redacción

En Marea presenta unha moción no Senado para regular os espectáculos públicos de extrema crueldade cara aos animais

En Marea presenta unha moción no Senado para regular os espectáculos públicos de extrema crueldade cara aos animais

Os resultados obtidos en diversas enquisas, realizadas por organizacións independentes ou extraídos directamente de fontes ministeriais, reflicten unha caída na asistencia a espectáculos taurinos e un rexeitamento por parte de máis do 80% da poboación. No últimos tres anos o apoio aos festexos taurinos ha caído do 30% ao 19%.

16/09/2016