Redacció •  Catalunya •  24/02/2022

Vulneració del dret de Vaga. Inspecció sanciona AXA Interparner

Inspecció de treball conclou amb ACTA D’INFRACCIÓ i imposa una sanció de 6251€, ja que constitueix una infracció molt greu consistent l’existència d’actes de l’empresari lesius del dret de vaga dels treballadors consistents en la substitució dels treballadors en vaga.

Vulneració del dret de Vaga. Inspecció sanciona AXA Interparner

La secció sindical de CGT en Interpartner, va convocar vagues els dies 5 i 6 de febrer de 2021, a conseqüència que l’11 de gener de 2021, l’empresa Interpartner assistance serveis Espanya (IPAS), del grup AXA, comunica la intenció de dur a terme un ERE que afectaria diferents departaments de l’empresa, amb un total de 54 treballadors acomiadats en plena pandèmia global. La vaga del dia 5 va tenir una participació de fins al 80% i la del dissabte 6, va arribar al 95%.

L’empresa, durant les parades i els dies de vaga de 24h va obrir línies telefòniques a Portugal i Madrid, per a disminuir l’impacte de la vaga, i així es va fer constar a inspecció de treball per vulneració del dret fonamental de vaga.

Els dies 9 i 11 de febrer de 2021, la inspectora actuant va realitzar visita d’inspecció al centre de treball, l’11 de febrer de 2021, es va tornar a visitar l’esmentat centre de treball en companyia de quatre membres de la Policia Nacional.

La inspecció de treball va determinar que el divendres 13 de març de 2020, dia en què no hi havia convocada vaga, va participar 1 treballador de la plantilla de Lisboa, quan el divendres 5 de febrer de 2020, dia en què sí que hi havia convocada vaga, van participar 5 treballadors de la plantilla de Lisboa, així com el dissabte 22 d’agost de 2020, dia en què no hi havia convocada vaga, es va recórrer als serveis de 3 treballadors de la plantilla de Lisboa, quan el dissabte 6 de febrer de 2021, dia en què hi havia convocada vaga, es va recórrer als serveis de 6 treballadors de la plantilla de Lisboa.

En aquest sentit, els tribunals han vingut precisant que l’abast de la prohibició transcrita aconsegueix a conductes empresarials com substituir als vaguistes per treballadors d’altres centres de treball, ampliant la jornada dels treballadors no vaguistes i fent canvis de torns o substitució per “correturnos”

Inspecció de treball conclou amb ACTA D’INFRACCIÓ i imposa una sanció de 6251€, ja que constitueix una infracció molt greu consistent l’existència d’actes de l’empresari lesius del dret de vaga dels treballadors consistents en la substitució dels treballadors en vaga.

La secció sindical de CGT Interpartner del grup AXA, basant-se en sentències anteriors, ha pres la decisió de denunciar, reclamant la indemnització als treballadors i a la secció sindical per la vulneració del dret fonamental de vaga, del qual estan a l’espera de resolució per part del jutjat social. Exigim una indemnització de 10.000 € per a cada treballador i 25.000 € per al Sindicat. En total la indemnització que es demana és de 155.000 €.

Violació Dret fonamental de Vaga a AXA INTERPARTNER


vaga /