Redacció •  País Valencià •  28/12/2022

Inspecció de Treball torna a multar a EMT València per cessió il·legal de treballadors del Centre especial d’ocupació de Grup SIFU

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha sigut sancionada, després d’una denúncia interposada per la Confederació General del Treball (CGT), per una cessió il·legal de treballadores del Centre especial d’ocupació del Grup SIFU, en el servei de proveïment de carburant de combustible d’autobusos.

Inspecció de Treball torna a multar a EMT València per cessió il·legal de treballadors del Centre especial d’ocupació de Grup SIFU

La Inspecció de Treball ha reconegut, tal com havien denunciat les treballadores d’EMT pertanyents a la central anarcosindicalista CGT, que l’empresa pública de transports ha incorregut en una cessió il·legal de treballadors – tipificada com a infracció molt greu, suposant multes d’entre 75.000 i 150.000 euros – en rebre mà d’obra per part de la Companyia Valenciana per a la Integració i el Desenvolupament S.L. – pertanyent al Grup SIFU – que ostenta la condició de Centre Especial d’Ocupació (CEE) per a promoure la integració laboral de persones amb diversitat funcional.

Tant l’empresa cessionària (EMT) com l’empresa cedent (Companyia Valenciana per a la Integració i el Desenvolupament) han sigut proposades per a sanció en considerar la Inspecció de Treball que en la seua actuació hi ha una evident motivació econòmica d’abaratiment de costos, així com una “degradació paral·lela de les condicions laborals de les treballadores”, tal com venia denunciant CGT des d’on a més s’assenyala aquesta estratègia com un intent de privatització il·legal de serveis públics.

D’altra banda, s’han aplicat agreujants a totes dues empreses, com ara la negligència i intencionalitat del subjecte infractor, en el cas de la Companyia Valenciana per a la Integració i el Desenvolupament – pertanyent al Grup SIFU -, per tractar-se d’una empresa amb consideració de CEE i no haver parat atenció en una integració laboral de qualitat de les persones amb diversitat funcional en EMT en aspectes com la jornada laboral, la contractació o la prevenció d’accidents. Com assenyalen fonts de l’organització anarcosindicalista, les empreses amb consideració CEE tenen una finalitat social, que és la d’assegurar una ocupació remunerada i de qualitat per a les persones amb diversitat funcional, per la qual cosa es beneficien d’un conjunt d’ajudes estatals i autonòmiques que suposen quasi un 75% del cost salarial de cada treballadora.

Pel que respecta a l’EMT, els agreujants venen propiciats pel fet d’haver articulat un procediment de licitació pública del servei externalitzat les premisses del qual no s’adeqüen a la realitat del supòsit, incloent-hi clàusules prohibides i que pretenen alterar el règim de responsabilitat solidària exigible. Des de CGT, destaquen que EMT compta una bossa de 40 peons aprovats en examen amb els quals no s’entén l’externalització de serveis com ara el de manteniment de cotxeres, el qual ha suposat “un ERO encobert” en la plantilla de peons, que ha anat descendint de 40 peons en 2012 a 16 peons en 2022. L’organització anarcosindicalista afirma que “EMT incompleix acords signats sobre la finalització de les externalitzacions en manteniment d’autobusos per a 2023 i de fixació de plantilla en l’àrea de manteniment d’autobusos, preferint l’empresa el model de subcontractació”.

Des de CGT assenyalen que “s’està apostant per un model de subcontractació en pro del benefici empresarial i a costa de la precarietat de les treballadores, amb el que les empreses que viuen de les externalitzacions de serveis públics s’estan multiplicant”. I afigen: “la degradació ha arribat de la mà de les privatitzacions i externalitzacions, els canvis constants en l’àrea tècnica han sigut vertiginosos, la plantilla de peons de neteja d’EMT baixa al mínim i la subcontractació puja, per la qual cosa estan treballant en la mateixa EMT grups amb diferent escala salarial, diferents drets i convenis”.

CGT incideix que continuaran “donant guerra on faça falta per a acabar amb aquest model de privatització, subcontractació i precarització que suposa un espoli de la cosa pública”.


EMT /