Redacción •  Actualidad •  14/02/2019

CGT-Generalitat rebutja les privatitzacions als centres de menors i denuncia maltractament institucional

Davant la imminent privatització del Centre de Recepció de Menors de Bunyol que atén joves entre 13 i 18 anys, la Secció Sidical de CGT en la Generalitat Valenciana ha emés un comunicat en el que mostra la seua postura contra una mesura que qualifica com a porta d’entrada a la privatització de la protecció de la infància i l’adolescència. La CGT reclama una xarxa de Centres d’Acollida públics amb una atenció de qualitat.

CGT-Generalitat rebutja les privatitzacions als centres de menors i denuncia maltractament institucional

D’aquesta manera, la Confederació General del Treball planteja que la sobresaturació als centres de protecció a la infància i l’adolescència es manté malgrat les advertències que, des de diversos sectors, s’ha fet arribar als responsables. “Per què no es disposa de personal multidisciplinari suficient per a atendre tanta població?”, exigeix la CGT que responga l’Administració.

Així, el sindicat explica que “el Centre de Recepció de Menors de Mont-Olivet es va clausurar en l’estiu de 2017, fruit de moltes negligències anteriors, que es continuen repetint en altres centres de similars característiques a la província: centres sobresaturats amb major nombre de joves per als què tenen capacitat, espais inadequats, estructures deteriorades que han arribat a ser insalubres per no realitzar el manteniment que requereixen, atenció a un col·lectiu dispar on poden arribar a conviure maltractadors i maltractats, no disposen de les característiques necessàries de “dispersió” de la població atesa a en ésser uns edificis-blocs únics…”

De fet, quan “van decidir l’espai per a situar el Centre de Recepció de Bunyol o el “Verge de Lledó” de Castelló és clar que no coneixien les necessitats d’un centre de menors o no els va importar les conseqüències que tindria per a la població atesa, el personal que els atén i els municipis on es situaven” puntualitza l’organització ja que “la història és tossuda i es repeteix, per a desgràcia de professionals i joves que entren en protección” per a concloure que “als serveis públics se’ls està deixant morir, per negligència i inanició”.

Doncs, aquest “no és un problema de la població que ingressa ni del personal que els atén. El problema és un model inadequat per a la realitat que hi ha en la protecció a la infància i adolescència. Falla el model i qui el proposa”.

En conseqüència, el sindicat sol·licita que “de forma urgent es dispose de Centres de Recepció públics al 100%, tant en espai com en personal, on es puga oferir una atenció integral als qui hagen d’ingressar en un centre de protecció i que no se supere la capacitat per a la qual van ser dissenyats”. En definitiva, que “es dispose d’una xarxa de Centres d’Acollida públics, amb una atenció de qualitat per a la població tan vulnerable que els ocupa i amb condicions laborals dignes per a les persones que els assisteixen, on de manera àgil es vagen derivant a la infància i adolescència que entren en els Centres de Recepció (segons la legislació haurien de romandre en aquests centres un màxim de 45 dies)”.

Finalment, la Secció Sindical puntualitza que “donar la responsabilitat del treball quotidià de protecció a l’empresa privada és un greu error i entra en conflicte directe amb l’objectiu que el govern valencià ha manifestat en nombroses ocasions d’apostar per allò públic” i reivindica ”preveure protocols que garantisquen cobrir les necessitats específiques, com ja s’ha pogut comprovar i com ja indicaven en 2018 entitats com Save the Children, CEAR…. Sense oblidar comptar amb un nombre de professionals diversos i adequats per a les característiques de la població que atenen”.


CGT-PV /