La Tienda Republicana

Asociación Autonómica Petón do Lobo

A Asociación Autonómica Petón do Lobo alerta á Dirección Xeral da Conservación da Natureza do incumprimento das condicións de autorización no festival "V de Valarés"

Sen embargo, según denuncia, a organización fixo públicos arestora os horarios dos concertos, tendo lugar á mañá do día 13 de agosto e prolongándose os mesmos ata o día 15 de agosto de 2016, incumprindose así os condicionantes da autorización outorgada pola Xunta de Galicia.

Suscribirse a Asociación Autonómica Petón do Lobo