discriminación

O BNG denuncia a discriminación do alumnado do IES de Bande

O BNG denuncia a discriminación do alumnado do IES de Bande

O BNG levará ao Parlamento galego unha proposición non de lei para que a Xunta de Galiza autorice no IES de Bande a cursar as materias específicas “con menos de cinco alumnos e alumnas, se hai no centro persoal capacitado para prestalas e con dispoñibilidade horaria para impartilas”. A proposición,…

09/10/2021